Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

Emléktábla avatás Zircen
Megnevezés: Emléktábla avatás Zircen
Helyszinek: Zirci arborétum
Rendezők: Egervölgyi Dezső
Védnökök: Zirci Országzászló Alapítvány
Esemény kezdete: 2010-09-19 11:00
Esemény vége: 2010-09-19 12:00
Kapcsolódás: egervolgyi.dezso@freemail.hu

Emléktábla avatás az 1991-ben - Széchenyi 200. születésnapja alkalmából -ültetett kocsányostölgynél (az eredeti táblát ellopták).

Beszámoló az ünnepségről (néhány fotó a Képtárban):


Égi áldás nélkül zajlott le az új tábla megáldása-avatása. 10 órakor elállt az eső, így 11 órakor felhős, de eső nélküli időben zajlott a megemlékezés 80 fő előtt. Az ünnepi beszéd mottójául Arany János Széchenyi emlékezete c. verséből a 14. versszakot választottam:
"Hitel, Világ és Stádium! ti, három-
Nem kézzel írt könyv, mely bölcsel, tanít,
De a lét és nemlét közti határon
Egekbe nyúló hármas piramid!
Ám, hadd üvöltsön a Számum viharja,
Döljön nyugatról a sívár homok:
A bujdosók előtt el nem takarja,
Melyet ti megjelöltök, a nyomot."
A Hitelről beszéltem, hatásáról és gondolatainak időszerűségéről, külön kiemelve az Ajánlás gondolatiságát. A befejező mondatok után Elizeus atya és Vecsey Katalin tiszteletes áldotta meg az emlékhelyet, majd az Országos Széchenyi Kör Zirci Csoportja, a Zirci Országzászló Alapítvány, Zirc város, a katolikus és református egyház, a FIDESZ MPP helyezte el az emlékezés koszorúit. A koszorúzás után Wittmann György elszavalta a Szózatot.
Az ünnepi beszéd záró gondolatai:
Széchenyi születése 200. évfordulójára ültettük e fát, és most halála 150. évfordulóján avatjuk fel és kérünk áldást másodszor ezen emlékjelre. Megeredt, megerősödött. Tölgy, mely az évszázadokról fog beszélni, mert a jövő fája.
Akinek emlékére ültettük a fát, a jelent és a jövőt szolgálja műveivel, csak vegyük kézbe és olvassuk. Széchenyi él minden jóérzésű magyar lelkében, és élni fog a jövőben is, mert ez a magyar megmaradás záloga, és akkor nyer értelmet a Hitel záró mondata: "Magyarország nem volt, hanem lesz!"
Az Országos Széchenyi Kör nevében köszönöm Bittmann Károlynak, hogy elkészítette az emlékkövet. Köszönöm Máj Jánosnak, hogy segített a szállításban és a kő felállításában. Köszönöm a ciszterci rendnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a követ. Köszönöm Müller Istvánnak közbenjáró segítségét az ügyintézésben.
Egervölgyi Dezső

 

Vissza az eseményekhez

Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu