Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

Koszorúzás és megemlékezés
Megnevezés: Koszorúzás és megemlékezés
Helyszinek: Zirc, Széchenyi- és Rákóczi-szobor
Rendezők: Zirci Országzászló Alapítvány
Védnökök: nincs adat
Esemény kezdete: 2010-04-09 10:00
Esemény vége: 2010-04-09 13:00
Kapcsolódás:

Egervölgyi Dezső elhangzott beszédének szövege:
Amikor a magyar történelem két olyan személyére emlékezünk, akik lelkét nagyböjti időben, április 8-án szólította magához az Úr, akik a legnagyobb személyiségek közé sorolandók, elgondolkozhatunk. Álljunk meg egy pillanatra, mélyedjünk el múltunkban, lapozzuk fel a történelemkönyvek lapjait, és láthatjuk, hogy a legnehezebb időszakokban váratlanul, de jött segítség, és kilábaltunk a hullámvölgyből.
Most, amikor Széchenyire és Rákóczi Ferencre emlékezünk, ismét mély válságot élünk át, mely súlyosságát nem is a gazdasági, hanem az erkölcsi és a belőle eredő lelki válság okozza. Ha valamilyen erő meg tud semmisíteni egy népet, az nem más, mint a kilátástalanság, jövőképhiány miatt bekövetkező "minden mindegy" erkölcsi válsága. A mának éljünk - hangzik sokak szájából, legyünk celebek, ha lehetünk, akkor miénk a világ. De e személyek nem olvasnak Széchenyit, nem ismerik Rákóczi katolikus hittől átitatott Emlékiratok című művét, nem néznek a múltba, csak a ma érdekli őket. Miben hisznek, milyen világképük, nézetük lehet, mit gondolnak a jövőről? Kik azok a világító mécsek, útmutató fáklyák, miből táplálkozik szellemiségük?
Külföldi üstökösök szolgáltatta viselkedésmód, példaként ható cselekvés, semmihez és senkihez nem kötődő világpolgár. Átmenetileg fényt sugároz magából, maga köré vonja a lepkéket, bogarakat, melyek vagy elégnek a fényben, vagy sötétben maradnak, ha elfogy a fényt gerjesztő energia. Az igazi fényforrás nem kozmopolita, hanem nemzethez kötődik. Nem hideg fényt bocsát ki, hanem melegít is. Felmelegíti a köréje gyűlők szívét-lelkét azon túl, hogy utat mutat. Világít az olvasónak, utat mutat a tévelygőnek, és közben felmelegíti a lelkeket.
Mi, amikor a Széchenyi- és Rákóczi-szobornál emlékezünk, és elhelyezzük a tisztelet koszorúját, bizalommal fordulunk e két személyen keresztül a nagy "rendezőhöz" és hisszük, hogy lesz a halál után feltámadás. 
Zrínyi Miklóst amikor megölte a "Habsburg vadkan", irtóztató megpróbáltatáson ment keresztül a nemzet. De amikor már tűrhetetlen volt a szenvedés, elküdte angyalát az Úr - Rákóczi személyében. A megalázott, megszenvedett nép talpra állt. Mikor a haladás kikényszerítette a történelmi váltást, jött egy huszárkapitány, és egy évi jövedelmét ajánlotta az akadémia megalapítására. 
Rákóczi 275 éve, április 8-án, Széchenyi 150 éve szintén április 8-án húnyt el. Nagyböjt, húsvét halottjai. Rájuk emlékezünk, próbáljuk előbányászni a régen tanultakat. Szeretnénk méltóképpen emlékezni rájuk. Hogyan tanultuk Rákóczi jelmondatát? Pro patria et libertate: a hazáért és a szabadságért. De így nem igaz, nem ez Rákóczi jelmondata. Cum deo pro patria et libertate: Istennel a hazáért és a szabdságért. E jelmondat lobogott Rákóczi zászlain. E mondatot vésettük mi is a szobor gránit talapzatába. 
Széchenyi írja a Naplójába 1825. december 6-án.: "Ha más nemzeteknek több a kincsük, legyen minékünk több erkölcsünk és hazafiúi szeretetünk."
Ha érezzük ezen mondatok súlyát, erkölcsi tartalmát és magunkévá is tesszük, bízhatunk a nemzet feltámadásában.
Vissza az eseményekhez

Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu