Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

Bécs-Döbling autóbuszos emléktúra
Megnevezés: Bécs-Döbling autóbuszos emléktúra
Helyszinek: Bécs, Döbling, Herrengasse
Rendezők: Gáspár János
Védnökök: Gáspár János
Esemény kezdete: 2009-12-02 08:00
Esemény vége: 2009-12-02 17:00
Kapcsolódás: Gáspár János (telefon: (1) 252-4012, (30) 510-1100

Program: koszorúzás Döblingben és a herrengassei szülőháznál (az itt készült fotókból néhány a képtárunkban megtalálható), majd Bólyai János emléktáblájánál- Részvételi díj: 6000 Ft / fő + 10 EUR


EMLÉKEZŐ BESZÉD A DÖBLINGI EMLÉKHELYNÉL


 Tisztelt Megemlékezők, Kedves Látogatók!

 (Elhangzott 2009. XII. 02-án)

 

Lehetetlen lenne arra vállalkozni, hogy ismertessük gróf Széchenyi István életútját, munkásságát, küzdelmeit a tudatlanság ellen, mely akadályozta a haladást, megkeserítette szellemi és lelki szárnyalását, kitörni akarását a lealacsonyított magyarságra kényszerített idegen eszmék világából. Ez a küzdelem végig kísérte életét. Legalább l5O évvel megelőzte saját korát.

Széchenyi munkáit, eredményeit már ismerjük. Elég, ha a Döbling előtti évet idézzük fel nagy vonalakban. Minden idegszálával, minden gondolatával küzdött hazánk felemelkedéséért. Kiváló műszaki érzékével, szárnyaló fantáziájával az akkori modern technikát hozta Magyarországra. Tudta, felismerte, hogy a fejlődés a jövő útja. Széchenyi csendben, folyamatos tanulással és kemény munkával, nem hangzatos politikával építkezett. Mint arisztokrata nagyon jól ismerte a Monarchia működését, az osztrákok mindenáron való uralkodói szerepét a csatolt nemzetek felett. Behatóan ismerte az uralkodóház erőszakos, kegyetlen politikáját, ellenszegülés, lázadás véres megtorlását. Széchenyi békében akart előre haladni. Nem így Kossuth, aki nem volt járatos a felsőbb uralkodói körökben, nem láthatta át a legfőbb politikai apparátus bonyolult és – valljuk be – aljas munkáját.

Fiatalabb, tapasztalatlanabb volt Széchenyinél – generációs problémák – lázadóbb volt, türelmetlenebb. Úgy érezte, nem tudja a „lassú” Széchenyit kivárni. Sok volt a politikai vita, Széchenyi félt, hogy Kossuth lángba borítja az országot, melynek csak tragédia lehet a vége.

Széchenyi 1848. március 2-án kérte az uralkodót, hogy az ország nyugalmának érdekében nevezze ki őt teljhatalmú királyi biztossá. Ez nem történt meg. A király István főherceg nádort ruházta fel teljhatalommal.

Március l5-én Széchenyi így ír: „Batthyányt és Kossuthot kell támogatni”. l848. március 23-án testre szabott megbízást kapott. Az új magyar kormányban közmunka és közlekedési miniszter lett. Az elkövetkező 6 hónapban többet dolgozott, mint a Monarchia miniszterei 2O év alatt. Elképzelhetetlen – a mai minisztériumokkal is összehasonlítva – munkatempója. Néhány példa: Duna-gőzhajózás, balatoni gőzhajózás, Körös-folyók szabályozása, épül a Lánchíd, tárgyalások sorozata Bécsben és itthon, felszólalások, javaslatok, viták, cikkek a Magyar Hírlapban, helytartótanácsi ülések, minisztertanácsi ülések, vasúti útvonalak tervezése, építése, az új Parlament székhelyének kijelölése, elhelyezése. Kinevezi a Közlekedési Minisztérium munkatársait, miniszteri körlevelet ad ki, vitázik az amatőr „feltalálókkal” vasúti műszaki ügyekben. És még csak 1 hónapja, hogy miniszter. Pesti Vasöntő, Gépgyár Rt., Hengermalom, Újpesti Hajógyár, selyemipar, a fiumei kikötő építése, Tokajban és Szolnokon kikötők és rakodóterek építése, Tisza-gőzhajózás, Kereskedelmi Bank, új bankjegyek kibocsátása, Pest–Kolozsvár között megkezdődik a vasútvonal építése (1848. aug.). Elkészül a Pozsony–Marchegy közötti vasút.Felszólal a katonaállítási törvény vitájában. Elkészült az első magyar hadihajó a „Mészáros”, nevét a hadügyminiszterről kapta. l848. augusztus 27. Széchenyi elküldi családját Pestről Cenkre (megrovás Kossuthtól).

Megkezdődik a költségvetési vita: Széchenyi többször felszólal, több pénzt kér a közlekedés fejlesztésére, Kossuth csak a felét adja. (40 ezer Ft-ot kér, de Kossuth csak 20 ezer Ft-t ad). Hat hónapi miniszterség után 1848. szept. 4-én, egészségi állapotára hivatkozva szabadságot kér (57 éves). Szeptember 5. Almási Balog Pál kíséretében a döblingi szanatóriumba szállítják.

Pilisvörösváron kiugrik a hintóból – hívja a kötelesség – vissza akar térni Pestre, majd az esztergomi hídról a Dunába veti magát, de kiúszik. Győrben találkozik a feleségével, végül megérkezik a döblingi szanatóriumba. 1850. április 19–20. az idegösszeomlásból letisztuló elmével meglátogatja Bécsben tartózkodó családját, ismét feltámad benne a kötelességtudat, de most a felesége és családja iránt, 16 gyermeket nevel, róluk kellene gondoskodnia. Ismét rohamot kap, visszavonul a szanatóriumba, és azt nem hagyja el soha többé. 12 évet élt itt. Hogy mi történik a döblingi 12 év alatt? Batthyány nem nevez ki helyette új közlekedési minisztert. (Kovács Lajos Széchenyi helyettese vitte tovább – kitűnően – a közlekedési ügyeket.) 1848. XI. 21. felavatják a Lánchidat, – Széchenyi nélkül. Végül egy évvel később 1849. XI. 21-én átadják a forgalomnak. Széchenyi soha sem ment át rajta. Elkezdődik az Alagút építése (l852).Lóversenyeket rendeznek Pesten, Pozsonyban és Kolozsvárott. Megalakul az Első Magyar Általános Biztosító Társaság. Megrendezik az első Magyar Mezőgazdasági Kiállítást.

Elméje 3 év után kitisztult. Újra munkához lát, terveket készít a letiport Magyarország felemelkedésére, figyeli a politikát, igazságot akar, tudást, fejlődést. A küzdelmet nem adja fel. „Az embert megölni lehet, de legyőzni nem”.

Az ötvenes évek közepén Széchenyi írni kezd Önismeret címmel (Nagy Magyar Szatíra). Megírja Intelmeit Béla fiához, birtokot vásárol Ödön fiának. Megírja rövid Pantheonját (1857).

Deák Ferenc felkeresi Széchenyit Döblingben, sok megbeszélni valójuk volt. Tassner minden magyar folyóiratot megrendel, beszerez Széchenyinek. Széchenyi „naprakész” a magyarországi helyzetről, gazdaságról, politikáról, eseményekről. Megírja az Ein Blick c. nagyhatású művét. Megjelennek a Hunnia és a Pesti por és sár c. művei.

Levelet ír a magyar arisztokrácia nemzeti hivatását bizonygató témában, melyet a Pesti Napló leközölt (1858). Felépül a Nemzeti Lovarda (l858). Károlyi Györgyhöz intézett levelében évi 1000 forinttámogatást ajánl fel a Nemzeti Színház céljára (1858). Levelében közli a Magyar Tudós Társasággal, ha az új Alapító Okiratból kimarad „a tudományok magyar nyelven való közlése”, megvonja tőlük az alapítói támogatást (l858).Széchenyi Béla viszi-hozza apjának leveleit külföldre (l858). Levelet ír lord Palmerstornak és III. Napóleonnak, hogy járjanak közbe I. Ferenc Józsefnél a magyar helyzet megoldása érdekében. 1859 karácsonyán leszakadt a cenki templom mennyezete, a plébános levélben kéri a grófot, hogy építtessen új, tisztes templomot, ahol magyar nyelven folyhat az istentisztelet. Széchenyi Ybl Miklóst bízza meg az építéssel. A templomot 1864. augusztus 20-án avatják fel. Széchenyi ezt már nem láthatja. Hozzáfog a Diszharmónia és vakság c. művének megírásához (1860).

A döblingi szanatóriumban többször történik házkutatás. Iratait, leveleit, írásait elkobozzák. Zaklatják, mérgezésekkel életére törnek. A rendőrfőnök megfenyegeti: „igazi bolondokházába” záratja.

1860. április 8-án hajnalban (húsvét vasárnapján) Széchenyit, aki készült a húsvéti ünnepre, böjtölt, gyónt, áldozott – foteljában ülve szétlőtt fejjel találják! A rendőrség mindent feldúl, átkutat, lefoglal. Elrendelik, hogy a Legnagyobb Magyart titokban, 1 nappal hamarabb a tervezettnél gyászolók nélkül temessék el. A tilalom ellenére kb. 10 ezer fáklyás vesz végső búcsút gróf Széchenyi Istvántól, a Legnagyobb Magyartól.

A pesti gyászszertartáson április 30-i kb. 80 ezer gyászoló vesz részt. Cikkek, könyvek jelennek meg Széchenyiről, a nemzet nagy bölcselőjéről, a legszorgalmasabb magyarról. Mi pedig hálás utókor, gyakran felkeressük ezt a helyet itt Döblingben, tisztelgünk a legnagyobb magyar, a legszorgalmasabb,, legbölcsebb és legmodernebb hazafi emléke előtt.

 

Kazy Zsámbok Gizella

az Országos Széchenyi kör elnökségi tagja

Vissza az eseményekhez

Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu