Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

KÖNYVBEMUTATÓ. Tarics Péter: AKI EURÓPÁBÓL (IS) LÁTTA MAGYARORSZÁGOT (gróf Széchenyi István tekintete)
Megnevezés: KÖNYVBEMUTATÓ. Tarics Péter: AKI EURÓPÁBÓL (IS) LÁTTA MAGYARORSZÁGOT (gróf Széchenyi István tekintete)
Helyszinek: Budai Várnegyed a Litea Könyvszalonban (1014 Budapest, Hess András tér 4.)
Rendezők: Püski Kiadó, Litea Könyvszalon
Védnökök: Nincs adat
Esemény kezdete: 2010-01-14 17:00
Esemény vége: 2010-01-14 18:00
Kapcsolódás: Püski

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait

 

Tarics Péter külpolitikai újságíró, okleveles politikai szakértő, a Széchenyi István Polgári Társulás elnöke

 

AKI EURÓPÁBÓL (IS) LÁTTA MAGYARORSZÁGOT

gróf Széchenyi István tekintete   

című könyvének ünnepélyes bemutatójára,

2010. január 14. 17 órára

Budai Várnegyedbe a Litea Könyvszalonba (1014 Budapest, Hess András tér 4.) 

A könyvet bemutatja:

dr. Horváth Attila, egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára 

Közreműködik:

Bánffy György, Kossuth-díjas színművész.

A kötet – amely Gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulója tiszteletére jelent meg a Püski Kiadónál – a helyszínen megvásárolható és dedikáltatható.  

Címlap

***

Tarics Péter legújabb könyvéről 

2010-ben emlékezünk meg gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulójáról, így ez az esztendő Széchenyi Emlékév. Ennek tiszteletére jelent meg a budapesti Püski Kiadónál Tarics Péter külpolitikai újságíró, okleveles politikai szakértő „AKI EURÓPÁBÓL (IS) LÁTTA MAGYARORSZÁGOT – Széchenyi István tekintete” című legújabb könyve.E rendhagyó monográfiában – több mint másfél évtizedes kutatómunka eredményeképpen – a szerző tételesen megcáfolja, hogy gróf Széchenyi István öngyilkos lett volna, és kétségbevonhatatlan bizonyítékokkal, valamint kriminalisztikai módszerekkel támasztja alá, hogy Széchenyi politikai gyilkosság áldozata lett. S teszi ezt a könyv talán legizgalmasabb – a legnagyobb magyar halálának körülményeit könyörtelen őszinteséggel és tárgyszerűséggel feltáró – fejezetében, melynek címe: „Öngyilkosságnak álcázott politikai gyilkosság”. Állítását a gróf halálával kapcsolatos hiteles dokumentumok bemutatásával, a kor politikai konstellációjának és összefüggéseinek elemzésével, Széchenyi 1854 és 1860 közötti írásainak, valamint  döblingi hagyatékának és utolsó napjai dokumentumainak alapos, szigorú vizsgálatával ad választ, különös tekintettel a rendőrségi jegyzőkönyvekre és a halál körülményeivel kapcsolatos hivatalos magyarázatok ellentmondásaira. A kötetben emellett megfogalmazódik Széchenyi üzenete a ma embere számára. A szerző azokat a szilánkokat ragadja ki „A legnagyobb magyar üzenete a mának” című fejezetben a rendkívül gazdag Széchenyi-életműből, amelyek ma is égetnek. A kötetből – e fejezet mondanivalója által – nem hiányzik a gróf politikai hitvallásának, nemzetépítő programjának, magyarságról és hazafiságról alkotott véleményének, életfilozófiájának, világszemléletének tárgyalása sem. „A Kossuth-Széchenyi vita tanulságai” című fejezetben megelevenedik előttünk a Kossuth-Széchenyi-vita, a két lángelme magas szintű politikai vitájából, párbeszédéből vonhatjuk le a tanulságot. A szerző „A XIX. századi magyar reformok támogatója, József nádor, és rendhagyó kapcsolata Széchenyivel” című fejezetben foglalkozik József nádor és Széchenyi kapcsolatának hátterével, illetve azzal, hogy ennek a kapcsolatnak milyen nemzetépítő eredménye lett. „A haldokló és a magára találó magyar nemzet ellentmondásainak szellemi-politikai-történeti háttere gróf Széchenyi István életművében” című fejezetben a szerző Széchenyi korának, majd a kiegyezés előkészítési folyamatának pontos leírását adja. Rendkívül érdekes és izgalmas aGróf Széchenyi István lelkivilága    Kérdések és válaszok Széchenyi belső világáról” című fejezet, amelyben Tarics Péter a pszichológia tudományos eszközeivel és korismeretével teszi lélektani elemzés tárgyává Széchenyi lelkivilága történéseinek hatásmechanizmusait. A könyv mintegy záróakkordjaként Tarics Péter leírja a Széchenyi-hagyaték sorsát, valamint közzéteszi, hogy Széchenyi halálának milyen politikai következményei voltak. Mindemellett rendhagyó színes fénykép-, dokumentum- és kollázsmelléklet gazdagítja a könyvet, mely több – a szerző által készített – kollázst is tartalmaz Széchenyi alkotásaira, életművére és sorsára vonatkozóan. Tarics Péter ezúttal időlegesen szakított eddigi könyvírási stílusával és tematikájával: monográfiát írt – népszerűsítve és érthetőbbé téve ezzel a rendkívül gazdag Széchenyi-életművet.

Az író közreműködésével lebonyolítható könyv bemutatót lehet kérni:
Pörneki András, telefon: 06 30 519 42-67, e-mail: porneki.a@t-onlíne.hu

Az eseményen készülz néhány fotó a képtárban megtekinthető.

Vissza az eseményekhez

Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu