Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 Beszámoló és hírlevélHírlevél

2012.
1. szám 

Kedves Tagtársunk! Ígéretünkhöz híven beszámolunk eddig végzett munkánkról és alakuló programjainkról. Február elejére tervezett Széchenyi Akadémia elmaradt, mert a Kastélyszálló bezárt, s a környéken ilyen összegért szállást és teljes ellátást nem tudtak biztosítani. Reménykedünk, hogy a szálló sorsa rendeződik, s újra lehet akadémiát szervezni. Amennyiben nem, akkor új helyszínről kell gondoskodni.

Január elsejével hatályos lett a civil szervezetekre vonatkozó törvény, amelynek következtében lényeges változások lesznek. Megszűnik a kiemelten közhasznúság, helyette csak közhasznú vagy anélküli szervezetekről beszélhetünk. Szeretnénk megőrizni közhasznúságunkat, amely pályázati és egyéb lehetőségeket is jelent, de ennek komoly feltételei vannak. Közhasznú feladatot kell ellátni, bizonyítani kell a társadalmi támogatottságot, aminek egyik mutatója a taglétszám, illetve a törvény szerint csak az tekinthető tagnak, aki fizetési hajlandóságot is mutat. Szerencsére az elmúlt évben nagy lépést tettünk a tagnyilvántartás rendbe tételére, de még maradt feladatunk. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy az idei tagdíjakat diák, nyugdíjas 1000 Ft/év, dolgozók 2000 Ft/év a melléklet csekken befizetni szíveskedjék.

Másik mutató az 1%-ból befolyt jövedelem, így fokozottan kérem, hogy ismeretségi köréből is kérje támogatásunkat, az Országos Széchenyi Kör adószáma: 19759252-1-08

2012. évi programok

2012. március 31-én 10 órakor tartjuk Közgyűlésünket a Pázmány Péter Egyetem Jogi Karán Meghívó mellékleve

Április 14-én, szombaton „Széchenyi-emléktúrát” szervezünk. Útvonal: Zalaszentgrót-Zalaszentlászló-Sénye-Huszonya-hegy-Zalaszentgrót. A szervezők a távolabbról érkezőknek, amennyiben kérik, olcsó szállást tudnak biztosítani.

Június 23-án „Széchenyi-emlékhelyek Zalában” címmel autóbuszos kirándulás szervezünk. Útvonal: Sopron-Nagycenk-Hévíz-Szentgyörgyvár-Kehida-Zalaszentgrót-Csehimindszent-Szombathely -Kőszeg-Alsópulya-Sopron.

A fenti két programra jelentkezési határidő: április 1. Az indulási helyszínről és időpontról a jelentkezőknek a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni. Érdeklődők a szervező Szalay Csaba tagtársunknál jelentkezhetnek és kapnak információkat a csaba.szalay@indamail. hu email címen, vagy tel: 30/3263550, de fordulhatnak Péchy Máriához is az ismert elérhetőségeken

2012. július 5-8 közt utazást szervezünk a Délvidékre – program mellékelve
Az utat a Kárpáteuro utazási iroda segítségével szervezzük, s az iroda a költség 40%-át kéri április elején. Jelentkezési határidő 2012. március 31, az első részlet 17.000Ft befizetésével a melléklet csekken, melyre kérjük felírni, hogy utazás. Természetesen a tagdíj is feladható ugyanezen a csekken, csak részletezni kell az üzenet résznél, hogy tudjunk könyvelni. A beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni a jelentkezést. A busz Budapestről indul, de felszállási lehetőséget biztosítunk Szolnokon, Szegeden. A jelentkezőknek a pontos indulásról, a második rész befizetési határidejéről és egyéb tudnivalókról tájékoztatást küldünk.

Készül az Országos Széchenyi Kör 30 évét bemutató könyv, sajnos elég kevés anyag érkezett, ezért kérek mindenkit, akinek olyan emléke van, amit szeretne másokkal is megosztani küldje el az alábbi címre: pechy_maria@t-online.hu vagy Péchy Mária 1082 Budapest, Baross u. 86. II.1/a. Várjuk a fényképeket, esetleg videó felvételeket, újságcikkeket, vagy egyéb emléktárgyakat. A könyv mellé tervezünk egy DVD-t, amelyre sok értékes anyag felkerülhet.
A dokumentumok, írások beküldésének határideje március 31.

Tervezünk a nagycenki múzeumban egy kiállítást is a kör tevékenységéről, s ehhez is várunk olyan tárgyakat, pl. brigádnapló, oklevelek, zászlók, kitűzők, érmek, képek stb., amelyek segítségével be tudjuk mutatni az elmúlt 30 év eredményeit. Az anyagokat május 1-ig Széchenyi István Emlékmúzeumba (9485 Nagycenk Kiscenki u. 3.) kérjük elküldeni. Természetesen a kiállítás bezárása után mindenki visszakaphatja a saját anyagát, illetve a kör szívesen megőrzi a múzeumban.

Szeptember 21-én három napos összejövetelt szervezünk Nagycenkre, ennek részletes programjáról későbbiekben küldünk tájékoztatót.
Változatlanul tájékozódhatnak a kör Honlapján www.szechenyi-kor.hu, illetve reményeink szerint az emlékbizottság által létrehozott hírlevelet is tovább fogjuk működtetni. A hírlevél megtekinthető a www.szechenyiemlekbizottsag.hu honlapon, illetve lehet kérni, hogy rendszeresen küldjenek tájékoztatást. A kapcsolattartást nagyon segítené, ha többen rendelkeznének email címmel, s erről értesítenének. A költség csökkentésén kívül a gyorsaság is fontos szempont. Megköszönjük, ha a tagdíjat és egyéb fizetendőket átutalással küldik, mert az OTP így kevesebb költséget számol fel.

Az Országos Széchenyi Kör számlaszáma: OTP Sopron 11737083-20012247
Kérem, amennyiben csekket igényelne, jelezze, levélben elküldöm.

Kérjük, kapcsolódjon programjainkhoz, ötleteivel, javaslataival segítse munkánkat, lehetőségeihez képest gazdagítsa a kör tevékenységét, hogy ne csak 30 éves múltunk, hanem jövőnk is legyen.A hideg tél után kívánok szép tavaszt, lélekmelegítő programokat, sok örömet a magánéletében és a közért végzett munkájában.

Budapest, 2012. 03. 07.


Péchy Mária

A hírlevél szövege innen tölthető le


Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu