Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 Emlékkönyv

Munkapéldány szerkesztőknek

 

 

Emlékkönyv

 

Szerkesztette:

Dr. Almássy Lászlóné, Buday Miklós, Péchy Mária, Siska Tamás, Stégerné Tusa Cecília, Szabó Miklós, Szentkuti Károly

 

Tartalomjegyzék

 

Bevezetők

Ajánlás/Hoyos Imre (Péchy M.)

Bevezető/Péchy Mária

Előszó/Tóth Imre (Péchy M.)

A kiadó előszava/Buday Miklós

 

 Az emlékkönyv törzse

A Széchenyi Kör motorja Környei Attila

A Széchenyi Kör története/Szentkuti Károly

A Szocialista Brigádok története/Egervölgyi Dezső (?)

Területi tagcsoportok története

 

Budapest/Kazy Zsámbok Gizella és Tusa Cecília

Budaörs/Ihász Gizella

Nagycenk/Garamvölgyi (?)

Nagymányok: (?)

Püspökladány/Sass Ferencné (?)

Pécs: (?)

Komló: (?)

Siófok/Németh Eke Istvánné (?)

Sopron/Szabó Miklós

Szabolcs/Kubik József

 

Szeged/Tábory Jánosné

 

F:\Széchenyi\OSZK\Szerk_biz 30 éves OSZK\Első szereplésünk a Közéleti Kávéházban.doc

Első szereplésünk a Közéleti Kávéházban

Szegeden évek óta eredményesen működik a Közéleti Kávéház, melynek előadásait nagy érdeklődés kíséri. Megtiszteltetésnek éreztük, amikor felkérték a szegedi Széchenyi-kört, hogy tartson egy bemutatkozó előadást július 14-én 18 órakor az Eötvös Loránd egyetemi kollégium klubszobájában.

Hosszas tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy az Országos Széchenyi-körről elnökségi tagunk, dr. Nánai László, a szegedi tagcsoportról Jancsó Franciska elnök tart beszámolót. Ezt követően gróf Széchenyi István életét, munkáságát Eitler József, a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója ismerteti, Széchenyi szegedi látogatásairól és szobrairól Papp Éva, a gimnázium tanára tart vetítettképes előadást. A köri tagok süteményt és üdítőt hoztak, hogy az előadás végén megvendégelhessük az érdeklődőket.

A nagy napon meg is jelentünk a helyszínen, berendeztük a termet. Előre két sor széket hoztunk, hátul megterítettünk, az iskola technikusa beállította a projektort. Vártuk az érdeklődőket, akik jöttek és jöttek, mi meg nem győztük hordani a székeket. Az előadás kezdési időpontjára zsúfolásig megtelt a terem, több mint ötven érdeklődő jelent meg. Hogy legyen miért aggódni, néhány percig a projektor rakoncátlankodott, de a kezdési időre az is rendbe jött.

Szépen sorban folytak az előadások, a közönség nagy érdeklődéssel figyelt. És akkor kitört a vihar! Dörgött és villámlott, csapkodta az ablakokat, a ház előtt felborogatta a virágládákat. De bennünket ez sem zavart. Az előadások végén felcsattanó taps elnyomta a vihar zaját is. Jól sikerült a vendéglátás is, minden finomság elfogyott, és falatozás közben a kör tagjai kellemesen elbeszélgettek a vendégekkel.

A Közéleti Kávéház főszervezője is nagyon elégedett volt velünk, további előadások tartására kérte fel a Széchenyi-kört.

 

Székesfehérvár/Török József (?)

Szekszárd-Tolna/Gesztesi Tamás

Budaörs/Ihász Gizella

 

 

Csoportosulások története

 

A Gazdasági Munkabizottság, a Széchenyi Alapítvány/Buday Miklós

Képzőművészeti Csoport/Sancz Klára Lujza

Ifjúsági Szárny/Péchy Mária

Egyetemista Szárny/Stégerné Tusa Cecília

Széchenyi Vizi Sportklub (?)

 

 

 

Emlékezés a Széchenyi Körös évekre

Czenczer Orsolya

 

1995. szeptemberében kezdtem a középiskolát, a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban. Itt végzett édesanyám is, majd az öcsém is, több generációs családi hagyománnyá vált a gimnázium padjait koptatni. Büszkén és boldogan kezdtem meg tanulmányaimat. Ezen gimnázium keretei között működött – akkor már nagyon aktívan és lelkesen – a Széchenyi Kör Ifjúsági Szárnyának csíkszeredai csoportja, akiket történelmi-irodalmi önképzőkörként ismertem meg. Lévén, hogy magam is történelem-társadalomtudomány szakirányú osztályba tanultam, szinte magától érthetődő volt, hogy „belépek” a kör tagjai közé. Annál is inkább így volt ez, mivel a meghirdetett tagfelvételen Daczó Dénes, az akkori kör-elnök, lelkesedése, lendülete és elképzelései teljesen magával ragadtak. Dénes ekkor már végzős hallgató volt, így terveit, elképzeléseit csupán pár hónapja volt belénk plántálni, elhinteni, hogy majd mi tovább vigyük ezt a jól működtetet csoportot.

Ekkoriban még nem gondoltam, hogy majd ennek a kis csoportnak köszönhetően életemben először kijutok a csodaszép Magyarországra, megismerhetek más határon túl élő magyarokat Óbecséről, Felvidékről, Délvidékről, sőt Ausztriából is.

Ekkoriban még nem álmodtam, hogy számos táborban fogok részt venni, hogy életre szóló barátságokat kötök, hogy első nagy szerelmet élek majd itt át.

Ekkoriban még nem hittem volna, hogy az, hogy ma itt élek Magyarországon, ennek a pici kis körnek lesz köszönhető, hisz kinyitotta a szemem a világ fele, megnyitotta a lelkem a vágyakozás fele és – túlzás nélkül – megalapozta életem egyik legfontosabb döntését: nekem itt kell élnem.

Nagyon sokat köszönhetek a Körnek és nem is tudom, hol kezdhetném a megemlékezést. Honnan is indulhatnék, hogy felsoroljam mindazt a szép élményt, azokat az embereket és barátságokat, akikkel és amiket ezalatt a csodálatos 4 év alatt megélhettem.

 

A csíkszeredai csoportunk nagyon aktívan működött, rendszeres üléseket szerveztünk, bevontuk a fiatalabb évfolyamokat, pályázatokon vettünk részt. Szerveztünk, működtünk, játszottunk.

Az első táborom 1996-ban volt, majd ettől kezdődően évente minden nyáron, sőt néha még évközben is jönni kellett közgyűlésekre. Megfordultam Óbecsén, Székesfehérváron, a Balatonon, Kőszegen, Sopronban, Budapesten, és már felidézni sem tudom, hány számos más helyen is.

Óbecsén megtaláltam az első igaz és máig tartó barátságot, Marika személyében. Székesfehérváron megtaláltam az első szerelmet és kamaszlángolást egy magyar fiú személyében. A Balatonon érezhettem Inci néniék kedvességét és szeretetét. Kőszegen megtapasztalhattam a felnőtt-szárny komoly munkáját és jövőképét. Sopronban megismertem a magyar történelem hűség fogalmát egy város szemszögéből és végül Budapesten, rájöhettem miért is akarom leélni az életemet ebben a városban….

Emlékszem, 16 évesen, első alkalommal Budapesten, meglátogathattam a parlamentet, beülhettem országgyűlési képviselők székében, bejárhattam a Nemzeti Múzeumot, a Mátyás templomot, a Citadellát. Múzeumokba, kiállításokra jártunk, előadásokat hallgattunk, rengeteget kirándultunk. Emlékszem az első színházi előadásra, amit itt láttam Budapesten, a Vígszínházban: Edit Piaf életéről szólt. Ma is, bármikor elhaladok a Vígszínház előtt a Széchenyi kör jut az eszembe és az élmény, amit általa kaptam, a sok szép emlék, és mosolyognom kell. 

A számos kulturális program, vetélkedő, táborok és kirándulások mellett a Széchenyi Körben olyan barátságokat, támogatásokat és szeretet kaptam más tagtársaktól, tanáraimtól, a Kör támogatóitól, amit sosem feledek. Köszönettel tartozom Mária néninek, amiért mindezt megteremtette és amiért a Széchenyi Kör anyjaként az én anyukám is volt abban a néhány évben. Köszönettel tartozom Kristó Boróka tanárnőmnek is, aki a csíkszeredai kör pátyolgatója, összetartója és a csendes mosoly mintaképeként fogadta kamaszos lelkesedésünk és tettvágyunk. Köszönettel tartozom a teljes csíki körnek is: Daczó Dénesnek, amiért belevett engem is ebbe a csodás élménybe, Daradics Andreának, Ferencz S. Ajkának, Noszlopi Botondnak, Antal Dánielnek, Veress Timónak és sok más tagtársamnak, akikkel kiválóan éreztem magam a programokon, jókat énekeltünk a buszokon kirándulások közepette és rengeteget nevettünk villanyoltás után a táborokban.

Nincs pillanata ennek a 4 évi kör tagságnak, amit ne imádtam volna.

Azóta eltelt 13 év és mind a mai napig mosolyogva emlékszem ezekre a pillanatokra és azt kívánom, adja a Jóisten, hogy az én gyermekeim is egy ilyen vidám, élmény gazdag és szeretet teljes közösség tagjai lehessenek, mint amilyen nekem a Széchenyi kör volt. 

 

 

 

Egyetemista Szárny találkozó

2007. augusztus 10-12. Szeged

 

Résztvevők:

Baki Julianna (Budapest)

Baki Zsombor (Budapest)

Balogh Lívia (Mohács-Szeged)

Dibusz Ágnes (Budapest)

Dibusz Gábor (Budapest)

Esze Tamás (Budapest)

Fazekas Linda Melinda (Budapest)

Horváth Luca (Budapest)

Kiss Alexandra (Szeged)

Kövecses-Varga Dániel (Siófok – Pécs)

Ortó Andrea (Budapest)

Rózsa Dániel (Siófok)

Tusa Cecília (Veszprém – Siófok)

 

A találkozó programja:

 

2007. augusztus 10.

találkozó a délutáni órákban

19 óra körül vacsi a Boci büfében és csocsózás

dumcsiparti hajnalig

 

2007. augusztus 11.

11 óra körül reggeli + ebéd a Boci büfében

kora délután városnézés, fagyizás a Virág cukrászdában

14.30: vezetés a Dómban

16-17: csendes pihenő

18: vacsi a Bociban

19: városismereti vetélkedő

21: csocsózás és a jövő tervezése a Vár sörözőben

dumcsiparti hajnalig

 

2007. augusztus 12.

12 óra körül reggeli + ebéd a Boci büfében

fagyizás a Virág cukrászdában

délután: hazautazás

 

Tervek, célok, feladatok, ötletek

 

Ötletek a Népfőiskola témáira:

 

Európai Unió

lehetséges előadó: Vincze Attila (Esze Tomi)

Horváth Attila (Esze Tomi) – koncepciós perek

Baki Zsombor (magyarországi adórendszer hátrányai és igazságossága?)

A 20. század nagy diktátorai (Hitler, Mussolini, Sztálin, Kína, Latin-Amerika)

1848 – szabadságharc; 1918 – I. világháború  (évfordulós!)

Magyarság megjelenítése a 21. században (film, zene, irodalom, képzőművészet, stb.)

Nők szerepe a mai magyar társadalomban

A család szerepe a XXI. században

Tudásalapú társadalom – tudásgyár vagy papírgyár

Széchenyi Pál projekt új fejelményei, eredményei

 

Ifjúsági Szárny iwiw oldalán összegyűjteni a régi táborozókat, bővíteni a listát

 

Feladatok

 

Tagok aktiválása

Mária nénitől elkérni a régi táborozós listákat

Minden városban egy felelőst keresni, aki tovább göngyölítve felkeresi a többi táborozót

 

Város szerinti excel táblát létrehozni, nevekkel és elérhetőségekkel

Széchenyi emlékművek felkutatása

2009 nyara: OSZK közgyűlés megszervezése + ezzel egyidőben „volt táborozós” nagy találkozó megszervezése

Anyagi támogatás szerzése; annak megoldása, hogy az Egyetemista Szárny által szerzett pénzzel az Egyetemista Szárny rendelkezzen

Kapcsolatfelvétel Budai Miklóssal

Díjnyertes régi pályázatok átnézése, csokorba szedése, esetleges kiadása könyv vagy monográfia formájában (Budai Miklós!)

Széchenyi DVD népszerűsítése

Csatlakozni a www.szechenyi-kor.hu című honlaphoz saját linkkel, oldallal, s ezt információkkal, leírásokkal, élménybeszámolókkal és képekkel feltölteni (Tusa Viktor)

A diákoknak szóló pályázathoz Mária nénitől elkérni azon iskolák címeit, ahova küldte a pályázatokat, ezekkel az iskolákkal az e-mailes kapcsolattartást ösztönözni

Széchenyi Iskolák találkozóját segíteni (kontaktszemély: Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola igazgatója!)

 

Diáktábor

Pályázat témakörei:

 

Film:

Mit ad nekem a magyar film? (Egy általad választott magyar film elemzése a következő szempontok alapján: mit közvetít a film a nézőknek, milyen eszmék, gondolatok, érzések szemléletmódok kerülnek megjelenítésre)

Bírálók: Fazekas Linda Melinda, Horváth Luca

 

Irodalom

Novellapályázat: Írj egy általad választott témában egy novellát, a műfaji sajátosságokra ügyelj!

Bírálók: Esze Tamás, Kövecses-Varga Dániel

 

Miért van ekkora sikere Harry Potternek? Készíts elemzést a könyvről a kérdést szem előtt tartva!

Bírálók: Balogh Lívia, Ortó Andrea

 

Riport

Készíts riportot valakivel, aki sokat tett azért a településért, ahol laksz. (pl. díszpolgár, helyi gyűjtő, kutató)

Bíráló: Dibusz Gábor

 

A pályázók köre: 13-18 éves korosztály (8-12. évfolyamok) a Széchenyi István nevét viselő általános iskolákból és középiskolákból.

Jutalom: 5 napos táborozás Siófokon 25 fő részére, 50 %-os költségmérsékléssel (határon túli diákok több kedvezmény!)

Helyszín: Siófok

Időpont: 2008. július 7-11

 

Programszervező: Rózsa Dani (Siófok városnézés, Töreki túra, Tihany-Füred hajókirándulás, városismereti vetélkedő, stb.)

Táborfelelős: Dibusz Gábor

Szállás, étkezés: Tusa Cili

 

Tervezett találkozók

2007. szeptember – Széchenyi koszorúzás Kőszegremetén

2007. szeptember – Fazekas Linda Melinda, Budapest, esti főzős party, őrmezei városismereti vetélkedő

2007. november 16-18 – Tusa Cecília, Veszprém, színházi előadás, lakásavató party

2008. február – Népfőiskola, Nagycenk

2008. tavasz – Bécs-Nagycenk kerékpártúra

2008. július 7-11: Siófok – balatoni hétvége a sunshine jegyében

2008. augusztus 21-28: Debrecen + Kaprikbánya (Kaprik-napok), felelősök: Debreceni  szállás: Ortó Andi

 

 

 

 

Emlékek

A már beérkezett írások, amit küldök megtekintésre melléklet

 

F:\Széchenyi\OSZK\Szerk_biz 30 éves OSZK\Emlékkönyv cikk 2012  március Gia.doc

 

Széchényi kör 30 éve

 

Legemlékezetesebb élményem

 

Sok érdekes élményben volt részem a Széchenyi Körben. A sok közül talán a legmaradandóbb emlékem az Isonzói Emlékút.

Nincs olyan magyar család a Kárpát-medencében, akiknek ne lennének hősi áldozatai a hazáért, a magyar nemzet fennmaradásáért vívott küzdelmekben az elmúlt évszázadok alatt.

A Széchenyi Kör és az Isonzó Baráti Kör  életem egyik legfelemelőbb élményét nyújtotta, amikor 1993-ban közös Isonzó túrát szervezett.

„Történelmünknek vannak fehérfoltjai, melyeket szándékolt feledtetés fed a későbbi generációk számára” írta Dr. Bedécs Gyula tanár, az Isonzó Baráti Kör elnöke. Ő volt az első, aki diákjaival (70 év után) felkereste az I. Világháború olaszországi csatáinak, temetőinek emlékhelyeit. Együttműködve az olasz illetékesekkel, már az első látogatásuk is sikeres volt. 

Dr. Bedécs Gyula elnök és Dr. Környei Attila elnök múzeumigazgató együtt szervezték meg utunkat.

Már az útvonal is gyönyörű tájakon haladt keresztül. Az embernek önkéntelenül az jut eszébe, hogyan lehet ilyen istenáldotta gyönyörű helyen embereket ölni?! A Predil-hágón át, 4000 m-es hegyek között vezetett az út.(1.kép). Hamar elértünk a kicsi Na Logu nevű faluba, itt van egy magyar temető 74 sírral, rajtuk vaskeresztekkel. Ugyanezt a vaskeresztet kapták nagyszüleim az I. Világháborúban hősi halált halt 3 fiúkért: Sándor 22 éves, József 19 éves, Ferenc 17 éves volt.

A szép Isonzó partján 2344 m-es hegyek között elértünk Socá-ba, 1385 sírral. Még olvashatók a magyar nevek. Mindenütt gyertyát gyújtottunk, koszorúztunk és elénekeltük a magyar Himnuszt. Bovec-ben  szép emlékoszlop van, itt mondták a helybeli lakosok: bárcsak Mindenszentek napján látnánk a temetőt, az egész hegyoldal gyertyafényben ragyog! Caporetto a hírhedt gáztámadás áldozatainak temetője. Ha van aljas bűntett egy háborúban – márpedig mind az! – hát ez az volt. Az osztrákok hadvezérei ezt a völgyet árasztották el óriási mennyiségű gázzal a völgyben hazájukat védő olaszok ellen. A szél időközben megfordult és a gázfelhőt visszazúdította az osztrákok seregére. Mindkét oldalon óriási pusztítást végzett, köztük sok magyar katona is szörnyű fuldoklások közepette halt meg. Ekkor tiltották be a frontokon a gáztámadást.

A dombon nyolcszögletű emlékmű áll, rajta 7015 olasz, osztrák és magyar névvel, a boltívek alatt 500-500 azonosítatlan hősi halott nyugszik. Szívszorító. (2. kép).

Kis dombon áll Oslavia vakítóan fehér kerek kápolnája, örökzöld ciprusok őrzik a hősök örök nyugalmát. Foglianoban egy osztrák-magyar temetőben 7000 katona nyugszik. A temető két oldalán 500-500 „ismeretlen katona” közös sírja van. Mint már említettem, mindenütt a helyi lakosokkal, az elöljárókkal és meghívott díszvendégekkel együtt emlékeztünk a hősökre.

Redipugliaban monumentális, méltóságteljes emlékmű áll. Ugyanazok az építőművészek Giovanno Greppi építész és Giovanno Castiglione szobrász művészek építették és díszítették, mint a többit 1938-ban. A hegyoldalban  22 lépcsőzetes sorban 39.857 név olvasható vörös márvány táblákon. 100.000 urnát őriz a dombtetőn álló kápolna, és 87-szer olvasható „PRESENTE” vagyis „JELEN” felirat az azonosítatlan katonák emlékére.

A vele szemben levő domboldalon áll a „régi” emlékmű. Ciprusokkal szegélyezett út mentén különböző fegyvernemeket ábrázoló szobrok állnak. Solcan, itt van egy kicsi magyar temető, sírkövekkel, hatalmas emlékoszloppal és kopjafával, melyet Dr. Bedécs Gyula tanár és a győri Révay Gimnázium diákjai állíttattak. A helybeliekkel,  Solcan és Goricia város vezetőivel megható ünnepséggel emlékeztünk meg az itt életüket vesztett katonákról. Ünnepi beszédek, versek, isonzói katonák naplóiból vett idézetek hangzottak el, magyar nyelven. Magyarul énekelt a Goriciai „Mátyás király” kórus: „Csillagos ég, merre van a magyar hazám?” és valamennyien a „Kék nefelejcs” c. régi szép dalokat. Ránk sötétedett, így fényképezni szinte lehetetlen volt. Este Goriciába érkeztünk, itt vendéglátóinkkal közös vacsoránk volt, szinte valamennyien beszéltek magyarul! Goriciában Renato Tubaro úrral, kísérőnkkel megtekintettük az I Világháborús Múzeumot. Az egyik tárlóban életnagyságú lövészárok, eldobált fegyverek, két haldokló katona egymás felé nyújtja  a kezét! Itt már nincs ellenség! Torokszorító látvány.

És végül Doberdó. Itt sima, lapos területen csak kő van, nincs se fa, se föld,

nincs semmi menedék. A katonák a köves talajba próbáltak egy kis mélyedést kaparni maguknak, a saját sírjukat. Nyáron felizzott a kő, télen a fagyhalál várt a katonákra. Milyen hadvezetés ez? És nem a saját hazájukat védték a szegény magyar katonák.

Az eltelt több mint 90 év alatt a csaták, temetők, emlékhelyek gondozását a helyi lakosság önkéntesen végzi, csak hálával és köszönettel gondolhatunk rájuk. Doberdó fennsíkját beültették fákkal, bokrokkal. A múzeumokat az olasz állam gondozza, s ápolja a két nép barátságát.

Itt találkoztunk az Olasz Hegyivadász Alakulattal, akik vendégül láttak bennünket.  Ajándékokat, trikókat, magyar és olasz borokat cseréltünk és ittunk, boldog barátságban telt az este.

 

Kikapcsolódásként elutaztunk Aquilleia –ba, amely egykor a római birodalom egyik legfontosabb városa volt. Innen indult a híres Borostyánút észak felé.

A bizánci stílusú hatalmas Bazilika ma is lenyűgöző. Alagsorában a hun Attila híres seregének egy harci jelenetet ábrázoló freskója van (világhírű), egy hun lovas, lába kengyelben! Menekülést színlelve, nyergéből hátrafelé fordulva, visszafelé nyilaz az üldöző ellenségre. [C1] (         kép). Az arany mozaikpadló felejthetetlen.

Felkerestük Monte Santot, a szenthegyet, amely ma is zarándokhely. Félelmetes szerpentinen kapaszkodott felfelé a buszunk, a látvány gyönyörű volt.

Hálás vagyok a Széchenyi Körnek és a szervezőknek, hogy eljuthattam ide és leróhattam tiszteletemet édesapám és nagyszüleim helyett, nevükben is gyertyát gyújtottam és leraktam az emlékezés virágait.

 

Budapest 2012 március 15

 

Kazy Zsámbok Gizella Budapest

 

 

Táborok

Olvasó táborok/Siska Tamás

Ifjúsági táborok/Péchy Mária

Széchenyi Iskolák találkozói Péchy Mária

 

       

Versenyek, vetélkedők

Kortársunk Széchenyi (1991)/Péchy Mária

Bonyhád. Az általános iskolák vetélkedőjének döntője (1992)/Dudás Olga (?)

Mohács_Nagy László

2010 Széchenyi és kora-Sopron-Nagycenk_Szabó Miklós, Hüse Gabriella

 

 

Népfőiskolák- Széchenyi Akadémia

A népfőiskolákról:  Kiss Ferencné, Péli Éva

A Széchenyi Akadémiáról: Stégerné Tusa Cecília

Az első: Filetóth István

 

 

Jelentés a Széchenyi István Népfőiskoláról

  Írta: Filetóth István diákigazgató

 

A bentlakásos népfőiskola szervezője és fenntartója a Széchenyi Kör és a TIT soproni szervezete, támogatója a Soros Alapítvány és a nagycenki Kastély Szálló.

 

  1. nap, 1989. január 23. hétfő

15 órakor a Széchenyi Kör titkára, Környei Attila üdvözölte a népfőiskola tagjait, majd Sipos Aladár akadémikus, a TIT alelnöke tartott megnyitó előadást. Témája a magyar mezőgazdaság helyzete és helye Európában. Véleménye szerint a mezőgazdaság jövőjét a minőségi termelés, benne a szaporítóanyagok nemesítése és termelése, valamint a feldolgozóipar biztosítaná.

Este ismerkedő beszélgetés keretében megalakítottuk a Népfőiskola szervezetét és a tagság megválasztotta e sorok íróját igazgatóvá.

 

  2. nap, január 24. kedd

Délelőtt Környei Attila a mai társadalom Széchenyi képéről tartott előadást főleg múzeumi tapasztalatok alapján. Kiderült, hogy a múzeum óriási látogatottságával sem lehetünk elégedettek, mert a látogatók ismeretei és viselkedése nemzeti tudatunk és önbecsülésünk szomorú állapotáról tanúskodnak.

Mátyás Antal Széchenyi gazdasági eszméiről beszélt. Érdekesen taglalta a kelet-nyugat különbséget és a Széchenyi méretű közgazdászok-politikusok szerepét.

Széchenyi időszerűségéről tartott előadást délután Kunszabó Ferenc a róla ismert hévvel és meggyőző erővel. Tartalmasan hasonlította össze a reformkor és a jelenkor hazafiasságát és erkölcsét.

Este éjfélig tartó beszélgetésen ki-ki bemutatta önmagát, környezetét és Széchenyi gondolataihoz való kötődését.

 

  3. nap, január 25. szerda

Délelőtt Rechnitzer János vidéki települések típusairól történelmi kialakulásukról és jelen gazdasági, szociális és építészeti képéről adott igen tartalmas elemzést. Majd a terület országgyűlési képviselőjével dr. Fábián Károllyal folytattunk igen polemikus eszmecserét.

Délután Stumpf István a társadalom politikai rétegződéséről tudományos alapossággal adott elemzést. A már működő „alternatív” szervezeteket három csoportba sorolta: a szocializmus hívei, a népi-nemzeti érdekek megfogalmazói és a polgári liberális ellenzék. A beszélgetés során napirendre került a jelenkor minden politikai kérdése.

Este Bencsik Erzsébet (zongora) és Fodor Gábor (fuvola) adott hangversenyt.

  4. nap, január 26. csütörtök

 Egésznapos kirándulást tettünk háziasszonyunk, Czáka Zsuzsanna vezetésével Fertődre és társközségeibe. Megismerkedtünk az igen fejlett község életével, gondjaival, találkoztunk a tanács, a vállalatok, a kulturális intézmények és a társadalmi szervezetek képviselőivel.

Este a Széchenyi István Emlékmúzeumot tekintettük meg igen alaposan.

 

  5. nap, január 27. péntek

Reggel meglátogattuk a Széchenyi-kriptát, meghallgattuk a közismert Pöltz Pista bácsit és megkoszorúztuk Széchenyi István sírját. Délelőtt Vadász Anna a Hazafias Népfront történelmi szerepéről és kilátásairól, törekvéseiről beszélt. Elemzése tartalmas és önkritikus volt.

Ezután Kukorelli István az alkotmányozás jogi kérdéseiről tartott igen alapos előadást. Véleménye szerint az új alkotmánynak nem politikai, hanem jogi alkotmánynak kell lennie és felvázolta a demokrácia jogi biztosítékait.

 

  6. nap, január 30. hétfő

Délután Rechnitzer János településelemzésének második részét hallgattuk meg. Érdekes véleményéről győzött meg bennünket: a nagyvárosok – magyarországi méretben – egyikének-másikának már van kialakult sajátossága, összetartó, hagyományteremtő ereje, ugyanakkor a falvak, kistelepülések közösségei az elmúlt évtizedekben teljesen felbomlottak.

Este videofilmet néztünk Széchenyiről, de a környezetvédelemről és az építészetről is.

 

 7. nap, január 31. kedd

Délelőtt Varga Gyula az agrárpolitika feladatait és lehetőségeit elemezte. Három lénye


Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu