Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 Dimény Imre 90 éves

Dimény Imrét 90 éves születésnapja alkalmából köszöntötték a Magyar Tudományos Akadémián. Tekintettel arra, hogy Dimény Imre a Széchenyi Társaság elnöke volt, készültünk a nyilvános köszöntésre mi is, amit végül is Prof. Dr. Tóth József a Széchenyi Társaság elnöke az időhiány miatt nem mondhatott el.

Ezúton köszöntjük egészséget kívánva sok szeretettel volt elnökünket. 


Dimény Imre (Komolló, 1922. augusztus 3.) Széchenyi-díjas magyar agrármérnök, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1967 és 1975 között földművelésügyi és élelmezésügyi miniszter.
Édesapja négy elemit végzett, ám rendkívül olvasott és tájékozott ember volt. Édesanyja tizenhat gyermeket szült, akik közül többen nem maradtak életben, Dimény Imre volt a harmadik a születettek sorában. Az elemi iskoláját szülőhelyén, a Háromszék vármegyei Komollón 1928-1933 között végezte el. A középiskoláit pedig Sepsiszentgyörgyön (1933-1937) és Gyergyószentmiklóson (1937-1941), ahol érettségizett. Ezután a Kolozsvári Gazdasági Akadémia (1941-1944) és a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola (1944-1945) hallgatója lett.
Munkásságát lásd részletesen itt.


Mélyen Tisztelt Professzor Úr, Kedves Imre Bátyám!

Engedd meg, hogy a Széchenyi Társaság elnöksége és tagsága nevében sok boldogságot, és további sikeres munkáséveket kívánjak születésnapod alkalmából.
A jókívánságok tolmácsolására feljogosít az a tény, hogy 1987-88-ban a Széchenyi Társaság elnöke voltál, amikor a tagság egy emberként bízott meg a Társaság vezetésével. Bölcsességed, tudásod, szerénységed, szervezői tehetséged átsegítette a Széchenyi Társaságot a megalakulás utáni nehézségeken. A rendszerváltás előtt voltunk még, és a hivatalos közegek, minisztériumok nem lelkesedtek egy középutas, a lehetőség szerint politikamentes társaság működéséért.
A Te hazaszereteted, emberismereted rögtön felismerte annak a közösségnek a jelentőségét, amelynek legfőbb célja a magyar nép szellemi és anyagi felemelése, és hazánk, Magyarország felvirágoztatása. Az elnökségről elfoglaltságaid miatt mondtál le, hiszen a Kertészeti Egyetem vezetése teljes embert kívánt. Te azzal a ritka jó tulajdonsággal rendelkezel, hogy gyorsan felismered az igaz embereket, de a hamisakat is.
Magam, csaknem 24 éve követtelek az elnöki pozícióban, minden személyes és szakmai problémámban segítettél, amit soha nem lehet elfelejteni, mély vonzódásom, barátságom hozzád ezen is alapul. A magad szakmai területén Te is a XX.–XXI. század Széchenyije vagy, és munkásságod jelentősége napjainkban különösen markánsan kirajzolódik.
A Széchenyi Társaság szeretetét és nagyrabecsülését ismételten tolmácsolva, sok boldogságot, egészséget, nyugalmat kívánok Neked, kedves feleségednek Marikának és Családodnak.
    Áldjon meg a jó Isten Imre!

A Széchenyi Társaság és a Széchenyi Alapítvány nevébe:

 

Tóth József

 

 

 

 

 

 


Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu