Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 Széchenyi Társaság Díja 2012.

Minden évben átadja a Széchenyi Társaság a díjakat azoknak, akiknek a munkáját az elnökség Széchenyi szellemi örökségének folytatásaként értékeli.


Gróf Széchenyi István születésének 221. évfordulója alkalmából 2012. szeptember 21-én a Széchenyi-szobornál rendezett koszorúzás után emlékülés tartott a Széchenyi Társaság  a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében. Sajnos Pálinkás József úr az MTA elnöke más fontos feladata miatt nem tudott résztvenni az emlékülésen.
 
 
 
A megemlékezés után, amelyet dr. Rubovszky András tartott
 
dr. theol. Pálfi József Phd lelkipásztor (Nagyvárad-Réti Református Egyházközség),   Partiumi Keresztény Egyetem szenátus elnöke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
és
 
Pletl Rita a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Humántudományok Tanszék tanszékvezetője bejelentik a nagyváradi, illetve a  marosvásárhelyi Széchenyi Társaság szervezését.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezt követően került sor

a Széchenyi Társaság Díjának átadása

„… csüggedést nem ismerő türelemmel teljesítse
saját körében nagy és kicsi hazafiúi tisztét.”


Díjazottak:

Budakeszi Kultúra Alapítvány    
a hazai és a határon túli történelmi és kulturális értékek megmentésére és ápolására irányuló munkáját, a Széchenyi Társaság gróf Széchenyi István szellemi öröksége folytatásaként értékeli, és ezért a Széchenyi Társaság Díja kitüntető elismerésben részesíti.
A Budakeszi Kultúra Alapítvány laudációja dr. Kőrösiné Merkl Hildától itt olvashatóGróf Károlyi László és felesége Erzsébet asszony    
Haza iránti elkötelezettségét, a közjótékonysági munkát, Fót város – az ősi kastélyt és környezetének – felvirágoztatását, a Széchenyi Társaság gróf Széchenyi István szellemi öröksége folytatásaként értékeli, és ezért a Széchenyi Társaság Díja kitüntető elismerésben részesíti.
Gróf Károlyi László és felesége Erzsébet asszony laudációja dr.kőrösi Máriától itt olvasható
Főtisztelendő Kocsi György
nemzet- és közösségépítő beszédeit, tudományos munkásságát,
publicisztikáit,városfejlesztési és templomépítő munkáját,
a Széchenyi Társaság gróf Széchenyi István szellemi öröksége folytatásaként értékeli, és ezért a Széchenyi Társaság Díja kitüntető elismerésben részesíti.
Kocsi György laudációja dr. Rubovszky Andrástól itt olvashatóDr. Körmendy Kinga   
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvára Kézirattárában teljesített négy évtizedes szolgálatát, kiemelve a Széchenyi-hagyaték feldolgozását – amely széles körben lehetővé tette az életmű megismerését –, a Széchenyi Társaság gróf Széchenyi István szellemi öröksége folytatásaként értékeli, és ezért a Széchenyi Társaság Díja kitüntető elismerésben részesíti.
Dr. Körmendy Kinga laudációja Buday Miklóstól itt olvashatóBuday Miklós
 
 
 

Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu