Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 4/2013 A Széchenyi Fórum hírlevele

Adója 1 százalékát 2013. május 21-ig tudja felajánlani alapítványunk számára. Ha a bevallásában nem rendelkezik felőle, akkor az az államkasszában marad, amíg a Széchenyi Alapítvány tevékenységét a forráshiány erősen korlátozza!

 

Ajánlja fel adójának 1%-át a Széchenyi Alapítvány javára! 

Egy Széchenyi-gondolat

 

„Mióta élek, kimondhatatlan vágy létezik lelkemben, Magyarország kifejtése, a magyar nemzet feldicsőítése él minden csepp véremben. Azon remény azonban, miképp nem csak költői képzelgés, de száraz felfogás szerint, lehetőségét sőt hihetőségét is látám feltámadás – és nemzeti újjászületésünknek, csak később, jóllehet már hosszú évek előtt derűl bennem fel. Hideg, csalhatatlan számok – mert nemzeti élet symptomáinak is vannak csalhatatlan számai – azt mutatják, hogy midőn Európának, vagy jobban mondva, a civilizált világnak szinte minden népei elérték már tetőpontjukat, s vénülésnek indulnak, a magyar népnek csak most derül hajnala, és oly nyara, oly fénye fog bekövetkezni, a milyent a 24 órai ész, t. i. az ész többsége csak távulrul sem sejt, a rozsdáiban elsűlyedett magyar nem is képzelhet, a’ magyar sphaerábul1 kiesett német-magyar pedig gúnykacajjal illet, és a milyent csak néhány lelki rokon, és fájdalom, vérünk egyedül azon töredéke foghat fel, mely minden gyakorlati tapintat nélkül, örökké teóriákban és szebb jövendőben kalandozik, anélkül, hogy hideg vérrel kiszámítni bírná: ezen szebb létre miképp lehetne jutni is, és ekképp nemzetünknek nem hasznosb, sőt ártalmasb, jóllehet méltóbb osztálya, mint az, mely az anyag alacsonyságibul soha ki nem bontakozhatik. Minden jelenetek jövendő fényt mutatnak nemzetünknek, minek jövendölésére egyedül fontolgatás, más nemzetek kifejlődésének ismerete és nemzetünkkeli egybehasonlítása, és semmivel több jóslói tulajdon nem kell, mint előre megmondani, hogy >kisded Makkbul, ha nem romlott, idővel termő Tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja<2

 

1 sphaera - szféra itt: hatáskör, működési terület, érdekkör.

2 Széchenyi itt első jelentősebb művének, a Lovakrul című könyvének mottóját idézi.

 

(Gróf Széchenyi István: A Kelet népe)

 

 

 ***

 

 

 FELHÍVÁS!

 

Széchenyi István életműve legyen hungarikum!

A Széchenyi Alapítvány  szeretne csoportosulást létrehozni annak érdekében, hogy gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka deklaráltan is váljék azzá ami, legyen valóságos, kiemelt és védett hungarikum.

A Hungarikum-törvény adta lehetőség és annak végrehajtási rendelete alapján, valamint attól a meggyőződésünktől vezérelve, hogy az egyik legnagyszerűbb hungarikumunk a Széchenyi-életmű, a Széchenyi Alapítvány elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka bekerüljön a Magyar Értéktárba, majd onnan a Hungarikum Bizottság emelje azt a hungarikumok sorába.
 
Segítsen ebben Ön is! Írhat egyetértő indoklást, vagy kitöltheti az aláíró ívet, egyszóval várjuk a Széchenyi-tisztelők támogató csatlakozását, hogy Széchenyi István életműve legyen hungarikum! Részleteket itt olvashat>

 

 

HÍREK, PROGRAMOK

 

 

 

Új lehetőségek a Széchenyi-tisztelők tájékozódására

 www.szechenyiforum.hu

 

Megújult a Széchenyi Fórum.hu, pontosabban a helyét átvette egy vadonatúj portálrendszer, mely páratlan lehetőséget kínál kicsi és nagy közösségek, illetve lelkes Széchenyi-tisztelők, igényes pedagógusok és tudományos kutatók számára egyaránt. A rendszer lehetővé teszi, hogy a későbbiekben sokféle Széchenyi-ismereti adatbázist építsünk be, amelyek megkönnyítik a tájékozódást Széchenyi életével, munkásságával kapcsolatban (pl.: életútja, írott életműve, Széchenyi-bibliográfia, ki-kicsoda a Széchenyi-életműben stb.).

 

Továbbra is fenntartjuk értékes tartalmai miatt a www.szechenyiemlekbizottsag.hu honlapot, amelyből igyekeztünk fontos cikkeket átmenteni az új portálra.

 

A Széchenyi Fórum.hu portálrendszer kifejlesztése és használatba adása fontos mozzanat a  Széchenyi-tisztelők közötti kommunikációban.

Kérjük tájékozódjanak a portálon, olvassák cikkeket, a véleményeket, programokat. Fogadják be az új lehetőségeket, és továbbra is közösen munkálkodjunk azon, hogy Széchenyi szándéka és öröksége ma is a lehető legjobban segítse Magyarországot.

Regísztráljon a Széchenyi Fórumon és az egyes cikkekhez fűzze hozzá a véleményét.

További részletek itt olvashatók>

 

 

***

 

A Széchenyi Társaság is kapcsolódott a Széchenyi Fórum portálrendszerhez. A társaság portálja még kialakítás alatt van, de már látható, több cikk is olvasható a portáljukon.

 

 ***

 

Néhány szó a Széchenyi Társaságról

A Széchenyi Társaság 1987-ben alakult meg, sokéves küzdelem eredményeképpen.
A Széchenyi Társaság célja, hogy névadójának örökségét alapul véve, felekezetre, világnézetre és pártállásra tekintet nélkül munkálkodjék Magyarország, a nemzet felemelkedéséért, szellemi erkölcsi és anyagi gyarapodásáért, mindenkor szem előtt tartva az egyetemes magyarság érdekeit.

Tovább>

***
 

A Széchenyi Társaság tisztújító közgyűlése 2013


A Széchenyi Társaság 2013. április 15-én 17.30 órakor a Gellért Szállodában tartotta meg tisztújító közgyűlését.

A jegyzőkönyv itt olvasható>

 

 

***

 

Téma az innováció

 

Széchenyi Akadémia Nagycenken

Április 10 és 14 között, a nagycenki kastély adott otthont a múlt század harmincas éveire visszanyúló hagyományokkal rendelkező Széchenyi Akadémiának, melynek témája idén az innováció volt. Sokan azt gondolták, hogy a manapság divatos szónak nem sok köze lehet Széchenyihez. De akik végighallgatták az előadássorozatot, meggyőződhettek arról, hogy milyen nagy jelentősége van a technikai fejlesztésnek, és korának legnagyobb innovátora Széchenyi volt.

Tovább>

 

 ***

 

Széchenyi Alapítvány kuratóriumi ülése 2013.03.06.

 

Összevont ülést tartott a Széchenyi Alapítvány kuratóriuma és a Széchenyi Fórum.hu szerkesztőbizottsága 2013. március 06-án, a Logodi utca 49. sz. alatti irodában, melyen a kuratórium jóváhagyta a 2012. évi beszámolókat, és tájékoztatókat hallgattak meg a 2012-2013 évi pályázatokról, a Hungarikum-törvényről, valamint a jelen portál működéséről, perspektívájáról.
 

***

 

Értesítés elutasított pályázatról

 Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő szervezete elutasította a Széchenyi Alapítvány 2013. évi működési pályázatát.
És Ön eszmeileg, vagy anyagilag támogatná-e munkánkat?

Részletesebben>

 

***

 

A Széchenyi Társaság nyert

Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által kiírt 2013. évi működési pályázaton 250 000  forintotnyert a társaság.

 

***

 

Új festmény Széchenyiről 

Ősz Ilona Dániában élő híres festőművésznő pár hónapra Magyarországra jött. Most képet fest a teniszező Széchenyiről.

Egy dániai kiállításának képei szemléltethetik stílusát> (Amiből kevés szót értek, de a képei beszédesek.)

 

***

 

Gróf Széchenyi István alálának 153. évfordulóján

 

Budapesten az Országos Széchenyi Kör a Széchenyi István téren, az akadémia előtti Széchenyi-szobornál szervetzett megemlékezést. Koszorúzások voltak még Döblingben, Nagycenken, Zircen, Budaörsön, Szegeden.

 

***

 

Adjunk hírt a széchenyis rendezvényekről

A Széchenyi Fórum szívesen fogadja a híradásokat, az olvasók örülnek, ha mások is emlékeznek Széchenyire, és a szervezők is sikerként értékelhetik a nagyobb nyilvánosságot.
A Széchenyi Emlékév 2010 bebizonyította, hogy nagyon sok személy és közösség - függetlenül az évfordulóktól - gyakran emlékezik gróf Széchenyi Istvánra, illetve gyakran szerveznek olyan rendezvényeket, akciókat, amelyek Széchenyi-szellemében való tevékenységnek minősülnek. Felhívjuk a Széchenyi-tisztelő közösségekeket, iskolákat, magánszemélyeket, hogy adjanak hírt ezekről a rendezvényeikről!
 

***

 

Az Országos Széchenyi Kör közzé tette 2013. első félévi programját. Lásd itt. 

***

Tisztelgés a Széchenyi-emlékfánál

A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség ünnepi idénynyítóját 2013. április 27-én tartották.

Részletek>

***

Széchenyi, a sportember

Cserháti László mint evezős, majd edző és sportvezető felfigyelt arra, hogy gróf Széchenyi István az angliai barátjaival jegyzőkönyvbe foglalták evezős teljesítményüket, amikor önmagukkal versenyezve leeveztek Bécsből Pozsonyba.
Az első magyar dokumentált sportesemény alapján kutatni kezdte a Széchenyi-életművet, és meglepően sok – mai értelemben vett – sportágra talált.

 

***

Az Országos Széchenyi Kör tagnévsora

 

Köszönjük az észrevételeket és a javításokat átvezettük a listán.

Az Országos Széchenyi Kör hivatalos megalakulásának 30 éves évfordulójára emlékkönyv kiadását határozta el. Ennek keretében elkészült a tagnévsor. Aki valamikor is tagja volt a körben, az szerepel listában.

Előzetesen közzé tettük 1982-től a 3428 elemű taglistát. A lista kapcsán továbbiakban is kérjük annak ellenőrzését és várjuk a tagok észrevételeit, illetve az esetleges pontosítást. Bővebben>

 

***

 

Figyelemre méltó

 

Sok érdekességre találnak, ha a Széchenyi Emlékbizottság.hu honlapon böngésznek; többek között témakörök szerint kereshetnek rendezvényeikre előadókat. A dokumentumtárunkban esszéket, megemlékező beszédeket találnak, de letölthetnek keresztrejtvényt is.

Jelen hírlevelünkben dr. Velkey Ferenc

Miért nevezte Kossuth Lajos Széchenyit a legnagyobb magyarnak című fontos tanulmányára hívjuk fel a figyelmet.

 

 ***

 

Érdekesség

 

Gróf Széchenyi István gyászleplének egy darabját Széchenyi-tiszteletből és  kegyeleti okból egy kortárs pap megmentette.  A textilia történetét az adománylevelek tartalmazzák.
A mellékelt két adományozó levél a gyászlepel hányattatásának történetét is elmeséli. Részletesen itt olvasható>

 

  ***

 

Szervezeti élet

 

A Széchenyi Fórum.hu keres önkéntes kapcsolattartókat, szerkesztőket, tudósítókat 

Egyrészről

a./ városokban, iskolákban, intézményekben, széchenyis közösségekben stb., valamint másrészről

b./ olyan személyeket, akik szívesen fognának össze egy-egy Széchenyivel kapcsolatos területet (mint például Széchenyi és a művészet, ikonográfia, Széchenyivel foglalkozó alkotók – költő, festő, publicista, zeneszerző stb.–, irodalmi vonatkozások, ifjúság, gyűjtemények, gyűjtők, kutatók, előadók, Széchenyi nevét viselő intézmények, Széchenyi-emlékek stb.).

 

Szeretnénk bevonni a jelentkezőket a Széchenyi Fórum.hu szerkesztői munkájába.  Ebben a munkában való részvétellel nagy szolgálatot tesznek a közösségüknek, és a Széchenyi-tisztelőknek. Különösen számítunk a fiatalok jelentkezésére.

A jelentkezőket betanítjuk.

Küldjön emailt a logod@logod.hu címre, és mutatkozzon be. Ha bármely Széchenyivel kapcsolatos terület érdekli, kialakítunk egy illeszkedő rovatot, vagy egy önálló portált.

 

 

A Széchenyi Fórum.hu a Széchenyi-tisztelet médiája

Kérjük segítsen abban is, hogy a környezetében lévő, Széchenyi személye után érdeklődők email címét megkaphassuk, hogy nekik is el tudjuk küldeni a Széchenyi Fórum hírlevelét. Esetleg küldje tovább ezt a hírlevelet tájékoztatás és feliratkozás céljából Széchenyi-tisztelő ismerősének.

 

 

 ***

 

Hirdessen a Széchenyi Fórum.hu portálon

A hirdetési bevételek a portálrendszer fennmaradását, üzemeltetését és fejlesztését segítik. Az Ön cégének, vagy szolgáltatásának hirdetése, kiváltja az adományok Széchenyi Alapítvány portáljának üzemeltetésére fordítandó részét. Természetes célunk, hogy jelen média a hirdetések és szolgáltatási díjak bevételei által önfenntartó legyen. Hirdetési tarifák>

 

 

 

A SZÉCHENYI ALAPÍTVÁNY FOGADJA ÉS

MEGKÖSZÖNI AZ ADOMÁNYOKAT 

 

  A Széchenyi Alapítvány alapító okiratban lefektetett célja Széchenyi István emlékének, kulturális örökségének ápolása, illetve a szellemében való társadalmi, csoportos, egyéni – szellemi és gyakorlati – cselekvések támogatása. Az adományozásról részletesebben itt olvashat>

 

 Az adományokat az alapítvány 10900011-00000013-10770014 számlaszámán fogadja.

 

Az adományokat könyvvel-, a 20 000 forint feletti támogatását az itt látható Borsos Miklós által készített Széchenyi-portréval - ünnepélyes keretek között - köszönjük meg. 

 

Legutóbb a Széchenyi Társaság közgyűlésén Buday Miklós, a Széchenyi Alapítvány elnöke - megköszönve Kolozsi Gyula úr adományait - Borsos Miklós által készített Széchenyi-plakettet adott át>.

 

A Széchenyi Alapítvány adószáma: 19115951-1-08

 

 

 

Ajánlja fel adójának 1%-át a

Széchenyi Alapítvány javára!

 

 


 

 

SZÉCHENYI  FÓRUM

 a Széchenyi-tisztelet médiája

 

www.szechenyiforum.hu

 

A portál üzemeltetője a Logod Bt.,  1012 Budapest, Logodi utca 49.

Telefon: 06-1-214-2453. Email: logod@logod.hu. Főszerkesztő: Buday Miklós


Rendszeresen jelentkezünk hírlevéllel (feliratkozás itt), melyben beszámolunk az elmúlt időszak eseményeiről és felhívjuk a figyelmet az aktualitásokra. A hírlevélről való leiratkozáshoz  kattintson ide, vagy írjon emailt a logod@logod.hu címre.

 


Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu