Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 2014. áprilisi Széchenyi Fórum hírlevél

 A Széchenyi Fórum.hu portál a Széchenyi-tisztelők médiája!

Kérjük tegye a kedvencei közé a Széchenyi Fórumot és kisérje figyelemmel a portál tartalmát, a Széchenyi-tisztelők rendezvényeit, híreit.

Ha regisztrál, akkor az egyes cikkekhez a véleményét is hozzá tudja fűzni.


Egy Széchenyi gondolat

 

„HONNUNK SZEBBLELKÜ ASSZONYINAK.

Fogadjátok Hazám érdemes Leányai! Tiszteletem ’s Szeretetem jeléül ezen kis munkám ajánlását. Vegyétek, bár férfiakhoz illendőbbnek mondják azt sokan, nyájas kegyességgel Pártfogástok alá. A’ Hitelrül szólok, ’s a’ mi belőle foly, a’ becsületrül, az adott szó szentségérül, a’ cselekedetek egyenességérül, ’s így Előttetek sem lehet a’ tárgy idegenebb, mint előttünk, mert annyi Nemes és Szép, a’ mi az Emberiséget felemeli, a’ Ti Nemetek müve. Ti viszitek karjaitokon életbe a’ kisded nevendéket, ’s jó Polgárrá nevelitek; a’ Ti nemes tekintetetekbül szí a’ férfi lelki erőt ’s elszánt bátorságot. ’s ha léte alkonyodik a’ Haza ügyében, Ti fontok koszorút homloka körül. Ti vagytok a’ polgári Erény ’s Nemzetiség védangyali, melly Nélkületek higyjétek soha, ki nem fejlik, vagy nem sokára elhervad, mert Ti vontok minden körül bájt ’s életet. Ti emelitek egekbe a’ port ’s halhatatlanságra a’ halandót. Üdvözlet és hála Néktek!”

 

 

 

Megemlékezések gróf Széchenyi István halálának 154-ik évfordulóján

 

Április 8-án – gróf Széchenyi István halálának 154-ik évfordulóján – az ország több helyén emlékeznek a civil szervezetek a legnagyobb magyarra. Állami megemlékezésről nincs tudomásunk.

Kiemelkedő rendezvényként Budapesten az Országos Széchenyi Kör a Lánchíd pesti hídfőjénél a Széchenyi-szobornál tart megemlékezést és koszorúzást. A Széchenyi Kör várja a Széchenyi-tisztelőket, és kéri, hogy hozzanak magukkal egy szál virágot. Az intézmények és civil szervezetek itt jelenthetik be koszorúzási szándékukat. Emlékező beszédet Buday Miklós a Széchenyi Alapítvány elnöke mond.

Jöjjön el Ön is és jelenlétével, esetleg egy szál virággal tisztelegjen a legnagyobb magyar emléke előtt. További információk>>

 

 
***

 

Hungarikum lett Széchenyi szellemi hagyatéka

 

2014. március 18-án a Hungarikum Bizottság döntött a Széchenyi Alapítvány javaslatáról, és gróf Széchenyi István szellemi örökségét, vagyis az írott életművét hungarikum rangra emelte!
Nem volt sima ügy, mert sokan, különösen a Kulturális Örökség Szakbizottsága és a történész barátaink nem támogatták kezdeményezésünket. E mögött nem elutasítást, hanem inkább aggodalmat éreztem, hogy talán ennél még magasabb polcra kellene Széchenyit emelni. Megértem az álláspontjukat, de az a meggyőződés vezérelt, hogy a Hungarikum törvénnyel erre nyílt lehetőség.

Köszönettel tartozunk a Hungarikum Bizottság elnökének és tagjainak, hogy az ellentétes álláspontok között bölcs döntést hoztak.

 További információk>>


***
 

A Magyar Értéktárba került a Széchenyi-hársfasor

A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának dékánja, dr. M. Szilágyi Kinga által a Hungarikum Bizottsághoz beküldött javaslata, és a támogató szakvélemények alapján a Széchenyi-hársfasort a bizottság nemzeti értéknek nyilvánította. Fontos volna, hogy minden Széchenyi-tisztelő támogass a fasor felújítását, mert szakmai szemmel egyértelműen látható, hogy az utolsó órában vagyunk. Közre adunk egy cikket "Gondolatok a nagycenki hársfasor állapotáról és megújításának lehetőségeiről", ami tartalmazza a feladatokat. További információk>>

***

 

 32 kérdés a Hitel című Széchenyi műről

 

Az Országos Széchenyi Kör meghirdette, hogy a Széchenyi-ismeret növelése érdekében évente egy Széchenyi-mű elolvasására hívja fel a tagjait. Így az Országos Széchenyi Kör felhívására érkezett a Hitel című könyvre vonatkozó kérdéslista. További információk>>

 

***

 

Visszanyerheti rangját a nagycenki múzeum

 Tartozik ez az ország a Széchenyieknek azzal, hogy áldoz Nagycenkre és a kastélyra – ez a meggyőződés vezérli Aczél Eszter megbízott intézményvezetőt. Erről közölt cikket a Kisalföld.hu 2014.03.17-én. Nagy Márta írása

 

A Széchenyiek ősi fészke ma még és már nem múzeum, hanem a kiállítóhelyek egy alacsonyabb osztályába tartozó, úgynevezett közérdekű muzeális kiállítóhely.

– Ezzel szembesültem, amikor a Nemzeti Múzeum vezetése megbízott a feladattal: állítsam helyre a nagycenki intézmény régi rangját, újítsam meg kiállításait. Az elmúlt évek fenntartóváltásainak szomorú következménye volt, hogy a kényszerű létszámcsökkentések következtében kikoptak innen a szakemberstátusok.
Úgy is fogalmazhatok, hogy beszűkültek a lehetőségek és elfogyott a levegő a kastély körül – mondja Aczél Eszter, aki csaknem negyvenéves történész-muzeológus múlttal a háta mögött jókora fába vágta a fejszéjét. Újra országos jelentőségű és vonzó hellyé kell tennie a nagycenki kastélyt, visszaszerezve múzeumi rangját. Ehhez kívül és belül is meg kell újulnia az ősi fészeknek.  Tovább>>

 

 ***

 


Varnyú Ilona Szerbiában élő testvérünk a Magyar Érdemrend kitüntetést vett át Szabadkán 

 

Varnyú Ilonát az Országos Széchenyi Kör Becsén élő tagját, nyugalmazott magyar tanárt a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki Áder János Magyarország köztársasági elnöke.

Tovább>>

 

***

 

Nagyváradon Széchenyi Kaszinó alakult 

 

2014. március 21-én megalakult Nagyváradon a Széchenyi Kaszinó. Az elnevezés még nem végleges - mondta a Széchenyi Társaság Díjával kitüntetett dr. Pálfi József Nagyvárad-réti református lelkész, a Partiumi Keresztény Egyetemen tanára. Széchenyi szellemében működő, tevékenykedő és építkező közösségben gondolkozunk, a nevet szeptemberig - több más fontos kérdéssel együtt - eldöntjük. További információk>>

 

***

 

Gróf Széchényi Imre kompoziciói CD-n 

 

Széchenyi István bátyja, Lajos volt Széchényi Imre (1825-1898) édesapja. Művei teljesen feledésbe merültek, újra fel kellett őket fedezni. A Hungaroton cég kiválogatott néhányat ehhez a felvételhez a megtalált kompozíciókból.
A CD előadóművészei élvezettel és nagy lelkesedéssel muzsikáltak. A szemek csillogtak.
Nem mindennapos élmény 120-160 éves nemzeti kincseket megszólaltatni. További információk>>

***

 

Tekintse meg a Széchenyi-tisztelők eseménynaptárát is, és

Böngéssze a www.szechenyiforum.hu portál tartalmait

Sok programot, hírt, érdekességet tudhat meg Széchenyiről és a Széchenyi-tisztelőkről, ha rendszeresen figyelemmel kíséri a portál tartalmait.

Ha regisztrált, akkor nem csak olvashatja, hanem véleményezheti is az egyes írásokat, kérdéseket tehet fel.

 

***

 

Komolyan kérjük, hogy ajánlja fel adójának 1%-át a Széchenyi Alapítvány javára! Továbbá kérjük, hogy a családjukban, vagy a környezetükben jövedelemmel rendelkező személyeket beszéljék rá, hogy a Széchenyi Alapítvány javára rendelkezzenek az adójuk 1%-ról. Nagy szükségünk van rá, hogy tudjuk folytatni és fejleszteni e portálon a munkánkat, illetve, hogy fontos Széchenyi-ismereti adatbázisokat tudjunk beépíteni.

 

Bővebben>>

 

***

  

 

Köszönettel fogadjuk a széchenyis híreket, eseményeket  

A Széchenyi Fórum szívesen fogadja a híradásokat, az olvasók örülnek, ha mások is emlékeznek Széchenyire, és a szervezők is sikerként értékelhetik a nagyobb nyilvánosságot.
A Széchenyi Emlékév 2010 bebizonyította, hogy nagyon sok személy és közösség - függetlenül az évfordulóktól - gyakran emlékezik gróf Széchenyi Istvánra, illetve gyakran szerveznek olyan rendezvényeket, akciókat, amelyek Széchenyi-szellemében való tevékenységnek minősülnek. Felkérjuk a Széchenyi-tisztelő közösségeket, iskolákat, magánszemélyeket, hogy adjanak hírt ezekről a rendezvényeikről!
Tovább>
 

***

  

Közlésre várunk Széchenyi-idézeteket

Felkérjük a Tisztelt Olvasót, ha Széchenyit olvasgatva érdekes szövegrészeket talál, akkor az idézetet a forrás megjelölésével küldje el a szerkesztőségünknek. Ezen igék közül választunk ki mindig egyet a hírlevél „Egy Széchenyi-gondolat” című rovatunkhoz. 

Az idézeteket erre az email címre várjuk.

 

 ***

 

Hirdessen a Széchenyi Fórum.hu portálon

A hirdetési bevételek a portálrendszer fennmaradását, üzemeltetését és fejlesztését segítik. Az Ön cégének, vagy szolgáltatásának hirdetése, kiváltja az adományok Széchenyi Alapítvány portáljának üzemeltetésére fordítandó részét. Természetes célunk, hogy jelen média a hirdetések és szolgáltatási díjak bevételei által önfenntartó legyen.

Hirdetési tarifák>
 

***

 

A SZÉCHENYI ALAPÍTVÁNY VÁRJA, FOGADJA ÉS MEGKÖSZÖNI AZ ADOMÁNYOKAT  

 
  A Széchenyi Alapítvány alapító okiratban lefektetett célja Széchenyi István emlékének, kulturális örökségének ápolása, illetve a szellemében való társadalmi, csoportos, egyéni – szellemi és gyakorlati – cselekvések támogatása. Az adományozásról részletesebben itt olvashat>
 
 

 

Az adományokat az alapítvány 10900011-00000013-10770014 számlaszámán fogadja.
 
Az adományokat könyvvel-,

a 20 000 forint feletti támogatását az itt látható Borsos Miklós által készített Széchenyi-portréval - ünnepélyes keretek között - köszönjük meg.
 

 

 

 

 

________________________________________

 

 

SZÉCHENYI  FÓRUM

 a Széchenyi-tisztelet médiája

 
www.szechenyiforum.hu

 

A portál üzemeltetője a Logod Bt.,  1012 Budapest, Logodi utca 49.
Telefon: 06-1-214-2453. Email: logod@logod.hu.

Főszerkesztő: Buday Miklós

 


Rendszeresen jelentkezünk hírlevéllel (feliratkozás itt), melyben beszámolunk az elmúlt időszak eseményeiről és felhívjuk a figyelmet az aktualitásokra.

A hírlevélről való leiratkozáshoz  kattintson ide, vagy írjon emailt a logod@logod.hu címre.

 

 

 

 

 


Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu