Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 Duna Televízió

A Duna Televízió a multimédia korszakának hajnalán született, műsora 1992 karácsonyán indult egy közvetítőkocsiból, s mára öt kontinensen, tizenötmillió nézőhöz jut el, hidat teremtve az anyaország és a határon túli nemzettestek között. Vállalt küldetése, hogy hiteles tájékoztatást nyújtson hazai és külföldi eseményekről, kulturális teret képezzen a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok számára. Az összetartozás, a konszenzus, a tolerancia televíziója. Egészként kezeli a magyarságot világnézeti és politikai törésvonalaktól függetlenül. De szervező erő is egyben, amely nemcsak tükrözi a megtörtént eseményeket, hanem mozgósít, összekapcsol, s ebben határozottan különbözik más televízióktól.

Az összetartozás televíziója 17 éves. A Duna Televízió a multimédia korszakának hajnalán született, műsora 1992 karácsonyán indult egy közvetítőkocsiból, s mára öt kontinensen, tizenötmillió nézőhöz jut el, hidat teremtve az anyaország és a határon túli nemzettestek között.

Vállalt küldetése, hogy hiteles tájékoztatást nyújtson hazai és külföldi eseményekről, kulturális teret képezzen a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok számára. Az összetartozás, a konszenzus, a tolerancia televíziója. Egészként kezeli a magyarságot világnézeti és politikai törésvonalaktól függetlenül. De szervező erő is egyben, amely nemcsak tükrözi a megtörtént eseményeket, hanem mozgósít, összekapcsol, s ebben határozottan különbözik más televízióktól.  

Az összmagyarság műholdas televíziójának ötlete a Magyarok III. Világtalálkozóján fogalmazódott meg 1992 nyarán Budapesten. Az „égi köldökzsinór” terve összhangban áll az alkotmánnyal is, amely a 6. paragrafus (3) bekezdésében így fogalmaz: „A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határon túl élő magyarság sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatok ápolását.” A testület első elnöke Csoóri Sándor volt.  A Duna Televízió még abban az évben, karácsony estéjén ─ II. János Pál pápa áldásával ─ kezdte meg rendszeres adását az Eutelsat II. F3 műholdján. A televízió kiépülésének állomásai Sára Sándor elnökségének idejéhez kötődnek.

Kezdetben a Mafilm Róna utcai bázisán kapott helyet a televízió, majd 1994 áprilisában jelenlegi székházába költözött. Az 1996 februárjában hatályba lépett médiatörvény a Duna Televíziót közszolgálati műsorszolgáltatóvá, egyúttal részvénytársasággá, a Hungária Televízió Alapítványt közalapítvánnyá alakította. A Duna Televízió Baráti Körök 1994-től alakultak meg (mára tizenkilenc országban több mint száz baráti kör működik), s 1995-ben a Duna Televízióért Alapítvány is megszületett. 1994-ben hozták létre a dokumentumfilmes Dunatáj Alapítványt, 1995-ben pedig a Duna Műhelyt.

A televízió 1994-ben csatlakozott a Bruges Csoporthoz, az európai műholdas közszolgálati televíziók egyesüléséhez. 2000 októberétől 2004. szeptember 21-ig Pekár István töltötte be a Duna Televízió elnöki tisztségét. Az elnök célkitűzései között szerepelt, hogy a Duna Televízió a kulturális értékek megőrzése mellett a Kárpát-medence meghatározó hírtelevíziójává váljon.

A televízió születésének 10. évfordulójától, 2002. december 24-től a magyar nyelvű adás közvetlenül is fogható Észak-Amerikában, illetve 2003. március 15-től Ausztráliában és Új-Zélandon. A sugárzás beindításával a közszolgálati televízió már öt földrészen teljesíti küldetését. 2004-ben az új elnök megválasztásáig a közszolgálati médiumot felügyelő közalapítvány kuratóriumának elnöksége Szekeres László gazdasági alelnököt bízta meg a Duna Televízió ügyvezetésével. 2005. február 17-én a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma Cselényi Lászlót, az Uránia Nemzeti Filmszínház igazgatóját választotta a Duna Televízió elnökévé. Az új elnök dunás múlttal érkezett: 1996-tól mint a Minoritates Mundi szerkesztőségének megalapítója és vezetője dolgozott a Duna Televízióban. Az Európa-díjjal is kitüntetett sorozat hiánypótló missziót teljesített: világ kisebbségeit, a különböző etnikai autonómiákat és az együttélés módozatait térképezte fel.

A Duna Televízió elnökeként Cselényi László azt vállalta, hogy a közszolgálati televízió a „Nemzet Televíziója” lesz. Egészként kezeli a magyarságot, de nyitott valamennyi kisebbségi sorban élő etnikum felé. A Duna mindenkié, magyar nyelvű világtévé. Természetes tehát, hogy műsorpolitikájában fontos szempont: hazánk egy nagyobb egység, az Európai Unió része is. Hiszen Európában a kisebbségek vannak többségben.

E célkitűzést támogatja a Duna Televízió második csatornája, a Duna II Autonómia is, amely 2006. április 16-án, húsvét vasárnapján kezdte meg a műsorszolgáltatást - eleinte Európában, valamint Kis-Ázsia és Észak-Afrika egyes részein. Az új tévécsatorna szándéka az volt, hogy az Európában élő népeket, kisebbségeket és etnikai csoportokat közelebb hozza egymáshoz. Műsoraiban kiemelt régiók kulturális, szellemi és gazdasági életét igyekszik bemutatni. Ugyanakkor nem csupán a tradicionális értékekről emlékezik meg, de megpróbálja nyomon követni a társadalomban zajló változásokat is, valamint sikeres példák felmutatásával ösztönzi a világ kis népeit az összefogásra. A csatorna csakhamar „túlnőtt” önmagán, s programja ma már mind az 5 kontinensen fogható. Az adás 24 órássá alakult, hogy a tengerentúlon is az időeltolódást figyelembe vevő időpontban láthassák a Duna Televízió műsorait.

Újabb mérföldkövet jelentett a 2007 őszén bevezetett angol feliratozás. Mivel a Duna Televízió napi 24 órában foghatóvá vált Európában, Észak-Afrikában, a Közel- és a Távol-Kelet egy részén, valamint műholdváltással az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon, hamar megfogalmazódott az igény, hogy a Duna Televízió magyar nyelvű műsorait angol felirattal is sugározza. Ily módon a külhoni magyarok minden generációja kapcsolatot tarthat a hazai kultúrával, a kétnyelvű sugárzásnak pedig igazi család- és csoportösszetartó ereje van. Az angol feliratozás ugyanakkor közelebb hozza más népek számára is a magyar kultúrát, műsoraink pedig az eddiginél szélesebb körben járulnak hozzá Magyarország népszerűsítéséhez, hiszen a televízió naprakészen beszámol az anyaország életéről, hétköznapjairól, kulturális eseményeiről. Külön kuriózumnak számít, hogy az angolul feliratozott műsorok utólag is megtekinthetőek a Duna Televízió honlapján, a www.dunatv.hu oldalon.


Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu