Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 Széchenyi Alapítvány

A Széchenyi Kör 1985. évi közgyűlésén határozatokat hozott gróf Széchenyi István 200. születésnapja (1991. szeptember 21.) méltó megünneplésének tennivalóiról.

A tervek középpontjában nem a születésnap megünneplésének formális aktusa kapott helyet, hanem a névadó életének, munkásságának, korának megismerése.

A Kör tagjai felismerték, hogy nem csupán a bicentenárium megünneplésére kell felkészülni, hanem a Széchenyi szellemében fogant mai munkálkodására is vállalkozni kell.


Ezért 1987. decemberében a Széchenyi Kör alapítványt (akkori nevén közérdekű kötelezettség vállalást) tett 50 ezer forinttal, melyhez a Széchenyi Társaság 50 ezer forinttal társalapítóként csatlakozott. Ez a szerény összeg képezte a Széchenyi Alapítvány (rövid nevén Széchenyi Alap, vagy Alap) későbbi munkálkodásának pénzalapját.

A Széchenyi Alapítvány célja, hogy támogassa eszmeileg és lehetősége szerint anyagilag azokat a konkrét törekvéseket, programokat, amelyek a Széchenyi szellemében való munkálkodást kívánják erősíteni, valamint Széchenyi szellemi hagyatékának ápolását, népszerűsítését szolgálják.

 

Az Alap működéséről először 1988. októberében tárgyalt a kuratórium. Elsődlegesen az Alap céljainak megfelelő pályázatok finanszírozásában határoztuk meg a feladatokat. Működés közben alakult ki a támogatás elve és gyakorlata.

Az alapítók által felkérték kuratóriumi tagok az alakuló ülésen, 1989. május 25-én meghatározták az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

Borsos Miklós által adományozott környezetvédelmi plakett-terv felhasználásával, Buday Miklós alakította ki a mester által közös műként elismert kompozíciót a fent is látható gróf Széchenyi Istvánt ábrázoló plakettünk, amellyel az adományokat köszöni meg a Kuratórium. Ezt a plakettet – a köszönet jeléül – napjainkban is megkapják azok az adományozók, akik 20.000 forintot fölötti összeget ajánlanak fel az alapítvány céljaira.

 

Az alapítvány fontosnak tartja a Széchenyi ismeret és tisztelet terjesztését az ifjúság körében. Ennek érdekében létrehoztuk a Diákok Széchenyi Díját, amelyre minden évben és minden Széchenyi nevét viselő iskola a tantestülete és a diákképviselet együttesen pályázhatnak. Az immár húsz éves hagyomány alapján a Diákok Széchenyi Díja Borsos Miklós plakettjével, szerény pénzjutalommal és oklevéllel jár, melyet az alapítvány az iskola sokoldalú, – nem feltétlenül az érdemjegyek szerinti – legkiválóbb diákjának biztosít.

 

A Széchenyi Alapítvány legfontosabb adatai:

Székhely: Nagycenk, Széchenyi István Emlékmúzeum, Kastély (Kiscenki u. 3.)

Postacím: 1535 Budapest, Pf. 792

Számlaszáma: 10900011-00000013-10770007

Adószáma: 19115951-1-08

Elnök: Buday Miklós, telefon: 214-2453

Korábbi elnökök: dr. Hetényi István, dr. Vörös Imre


A Széchenyi Alapítvány éves pénzügyi beszámolói:
2005., 2006., 2007.2008., 2009., 2010.2011.


 

Szemelvények a Széchenyi Alapítvány által támogatott tevékenységekről: 

- Hans Gasser múlt századi kiváló portrészobrász által készített márvány Széchenyi szobor megvásárlása a nagycenki múzeum részére

- a nagycenki Mauzóleum felújításának támogatása

- Keresztesi Papp Miklós által 1870-ben, Kolozsváron kiadott magyar nyelvű Blick (Széchenyi István: Ein Blick auf den anonymen Rückblick) hasonmás kiadása

- hozzájárulás a Széchenyi emlékek és emlékhelyek c. könyv kiadásához

- a Széchenyi és Széchenyi TV film, valamint az „Azonosságtudat” c. rövidfilm elkészítésének támogatása

- Oktatás-korszerűsítési kísérletek támogatása

- Tehetséggondozó-, olvasótáborok, vetélkedők, közművelődési programok támogatása

- Tudományos konferencia szervezése Széchenyi munkásságának jogi vonatkozásairól

- Mozgássérült gyerekek, rokkantak rehabilitációs programjainak támogatása

- Óvodai nyelvoktatás, logopédiai program támogatása

- Széchenyi filmtrilógia

- „Kortársunk Széchenyi” országos középiskolai vetélkedő

- Előadássorozat Széchenyi könyveiről

- Bécs–Nagycenk gyalogtúra

- Széchenyi István domborművek avatása a határainkon kívül

- Hozzájárulás gróf Széchenyi István minden írása c. cd kiadásához. (Itt megemlítendő, hogy a támogatás forrása a Széchenyi-művek örökbefogadásából befolyt összeg volt.)

 

A Széchenyi Alapítvány kezdetektől kiemelt figyelemmel segíti az ifjúságot. Például meghatározó támogatást biztosított több éven keresztül az Országos Széchenyi Kör által szervezett Kárpát-medencei vetélkedők nyerteseinek nyári táboroztatására.

Széchenyi nevét viselő minden iskolának évente – pályázat keretében –egy diákja elnyerheti a Diákok Széchenyi Díját a tantestület és a diák önkormányzat egybehangzó döntése alapján.

 

A Széchenyi Alapítvány továbbra is várja, gyűjti a Széchenyi-tisztelők adományait, hogy megsokszorozva az alapítványi célok szerint tevékenységet és áldozatokat vállaló társaink hitét, erejét, folytathassuk azt a munkát, melyre gróf Széchenyi István példát adott.

 

Az utóbbi években a források elapadtak. Ezért a finanszírozó tevékenységből a  szervező, tevékeny működési formát helyezzük előtérbe.

 

Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu