Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 Széchenyi Társaság

Néhány szó a Széchenyi Társaságról 


A Széchenyi Társaság 1987-ben alakult meg, sokéves küzdelem eredményeképpen.  

A Széchenyi Társaság célja, hogy névadójának örökségét alapul véve, felekezetre, világnézetre és pártállásra tekintet nélkül munkálkodjék Magyarország, a nemzet felemelkedéséért, szellemi erkölcsi és anyagi gyarapodásáért, mindenkor szem előtt tartva az egyetemes magyarság érdekeit.

 

Ennek megvalósítása érdekében előadásokat, ankétokat szervez; kiadványokat tesz közzé és művészi alkotások létrejöttét segíti; túrákat szervez és ajánl Széchenyi életének, működésének színhelyeire; alapítványokat kezdeményez, tudományos és irodalmi pályázatokat hirdet; részt vesz feladatainak megvalósítását szolgáló gazdasági tevékenységekben.

 

A Társaság tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki a Társaság céljaival egyetért és aktív részvételre hajlandó.

 

A Társaság eddigi működése során számtalan, főleg gazdasági kérdésben nyilvánította véleményét és jelen pillanatban is aktívan igyekszik befolyásolni a gazdasági és társadalmi folyamatokat.

 

Határozottan elítélte az abortusztörvénnyel kapcsolatos  jogi szabályozás módját és a jelen pillanatban is hiányolja annak erkölcsileg megalapozatlan hátterét.

 

Jeles ünnepe a Társaságnak minden év szeptember 21-e, gróf Széchenyi István születésének napja. Ezen a napon megkoszorúzzuk a gróf  Magyar Tudományos Akadémia előtti szobrát és ezt követően az Akadémia Dísztermében emlékülést szervezünk és kiosztjuk a Széchenyi Társaság Díját. A koszorúzási ünnepségen és az emlékülésen részt vesz a Széchenyi által alapított intézmények vezetői, a család, valamint számos társadalmi szervezet és oktatási intézmény.

 

A Társaság eddig 29 helyen állított fel Széchenyi emléktáblát, domborművet vagy mellszobrot a Kárpát-medence különböző városaiban. Jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy Pozsonyban is méltó Széchenyi emléktábla lehessen.

 

A Társaság működése alatt több könyvet jelentetett meg, többek között magyar költők 116 versből álló antológiáját  gróf Széchenyi Istvánról írott verseket.

 

Különös hangsúlyt adunk a Széchenyi nevét viselő oktatási intézményekkel fennálló kapcsolatainknak.

 

A Társaság nem tűz maga elé politikai programot. Közművelődésügyi és tudományos társaságként, a politikai változásokra érzékenyen kíván továbbra is tevékenykedni.

 

Évenkénti rendszerességgel a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében adjuk át a Széchenyi Társaság Díját. A Díj azokat a magyarokat, a Kárpát medencében és a világ bármely táján élő magyarokat, azok munkáját ismeri el, akik hosszú évek, nem egyszer keserves és fenyegetett helyzetben végezték munkájukat a magyar nyelv, a nemzet fennmaradása érdekében. Kitüntettjeink között szerepel pedagógus, irodalmár, szerzetes, művész, gazdasági szakember, muzeológus, történész, társadalomkutató, mérnök, orvos. Tevékenységükben közös, hogy több évtizedes munkásságot fejtettek ki saját etnikai, tudományos, kulturális vagy pénzügyi területen és ezen munkásságukat nem kísérte magas állami kitüntetés és a média sem méltatta tevékenységüket.

 

Látogasson el honlapunkra: www.szechenyitarsasag.hu Iratkozzon fel e-mail-es címlistánkra titkarsag@szechenyitarsasag.hu

 

A Széchenyi Társaság hív és vár mindenkit, hogy tapasztalatait a Társaságéval kiegészítve, vele egy erőt képviseljen, egy célt, a magyarság érdekét szolgálja.


Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu