Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 Széchenyi-irodalom

A Széchenyi-irodalom áttekintése – gazdagsága miatt – igen nagy feladat.

Alapvetően két összetevőjéről beszélhetünk:

- Széchenyi írásos hagyatéka,

- Széchenyiről, vagy Széchenyihez írott  művek.


       Összeállítva a lenti művek listáját szeretnénk megkönnyíteni a Széchenyi iránt érdeklődők tájékozódását. Aki ismerkedni akar a Széchenyi-életművel legjobban teszi, ha először Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez c. kötetét veszi kézbe, hogy áttekintést nyerjen a Széchenyi-művek számáról, az életmű sokrétűségéről, a méltatások és elemzések, irodalmi művek sokaságáról.

Széchenyi életútjának megismerését ajánlanánk ezt követően. Több lenti mű is ezzel foglalkozik. Így megteremtődhet annak az alapja, hogy Széchenyi-műveket befogadhassuk, hathassanak ránk Széchenyi gondolatai. A régies nyelvezet és a terjengős mondatok miatt ez nem könnyű, de hamar meg lehet szokni például, hogy a szavak eredeti értelemben más jelentést hordoznak, mint a mai szóhasználatban. Sőt! Ez gyakran gyönyörködtet is.

        Az irodalom kiválasztásához két gondolatot tartok még elöljáróban fontosnak. Egyes művek mögött csillaggal jelöltük azokat, amelyeket az ifjúságnak is különösen ajánlunk. Felhívjuk azok figyelmét, akik a Széchenyi-művekkel behatóbban szeretnének foglalkozni, hogy a Széchenyi minden írását tartalmazó CD-n a Széchenyi művek adatbázisba vannak szervezve, ezáltal nem csak egyes műveket lehet megismerni, hanem a teljes Széchenyi-irodalomban „keresztben” is olvashatjuk a műveket. Vagyis ha például, arra vagyunk kíváncsiak, hogy több műven keresztül hol említi Széchenyi a kínaiakat, Erdélyt, vagy bármit amire kíváncsiak vagyunk, akkor azokra pillanatok alatt rátalálunk. A CD tartalmazza a 2000-ig kibővített Szentkirályi Kalauzát is.

Buday Miklós

 

BánAjánlott irodalom

Ács Tibor: Katonaként is magyar. Széchenyi István katonaélete és hadügyi reformeszméi (Zrínyi, Budapest, 2009.)

Bánhegyi Ferenc: Gróf Széchenyi István (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2005.) *

Bozóky Mária: Széchenyi hite (Széchenyi Társaság, 1990.)

Csorba László: Széchenyi István (Officina Nova, 1991.)

Falk Miksa: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála (Európa Könyvkiadó, 1984.)

Fekete Sándor: Széchenyi István (Móra Könyvkiadó, 1968.) *

Gazda István: Széchenyi napjai. Történelmi-művelődéstörténeti kronológia (Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 1991.) *

Gergely András: Széchenyi István 1791-1860 (Kalligram, Pozsony, 2006.)

Gergely András: Széchenyi István (Új Mandátum Könyvkiadó, 1998.)

Kecskeméthy Aurél: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála (Szépirodalmi Kiadó, 1987.)

Kemény Zsigmond: Széchenyi István. In: Kemény Zsigmond: Sorsok és vonzások. (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1970.)

Kocsis István: Széchenyi (Püski Kiadó, 2002.)

Kosáry Domokos: Széchenyi Döblingben (Magvető Kiadó, 1981.)

Körmendy Kinga: A Széchenyi-gyűjtemény. MTA Könyvtár Kézirattárának Széchenyi iratkatalógusa  (MTAK, 1976.)

Kunszabó Ferenc: És ég az oltár. Széchenyi István életműve (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984) *

Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. (Gondolat, Budapest, 1977. Magyar história)

Nagy Lenke: Crescence (Danubia Könyvkiadó, 1947.) *

Nőttön nő tiszta fénye. Magyar költők versei gróf Széchenyi Istvánról (Széchenyi Társaság)

Oplatka András: Széchenyi István (Osiris Kiadó, 2005.)

Spira György: Széchenyiről (Logod Bt., 2005.)

Széchenyi és kora (Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 1991.) *

Széchenyi István minden írása. CD adatbázis (Logod Bt., 2001.) *

Széchenyi István válogatott művei I-III. (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991.) *

Széchenyi István: Napló (Gondolat Kiadó, 1982.)

Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez. Bibliográfia (OMIKK 1987.) *


Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu