Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 13. hírlevélA Széchenyi Emlékbizottság 2010. hírlevele
 

2011. május 10. 

1%
Amennyiben még nem rendelkezett személyi jövedelemadója 1%-ával, kérjük, támogassa a Széchenyi-emlékápolást, melyhez a felajánlást a Széchenyi Alapítvány fogadja.
A Széchenyi Alapítvány alapító okiratban lefektetett célja Széchenyi István emlékének, kulturális örökségének ápolása, illetve a szellemében való társadalmi, csoportos, egyéni – szellemi és gyakorlati – cselekvések támogatása.
A Széchenyi Alapítvány adószáma: 19115951-1-08
Az adományokat az alapítvány 10900011-00000013-10770007 számlaszámán fogadjuk.KONFERENCIA
Ahogy arról előző hírlevelünkben tájékoztatást adtunk, júniusban megrendezésre kerül a Széchenyiek és Zamoyskiak konferencia, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával, országaink egymást váltó EU-elnöksége kapcsán.
 
 

  

Az esztergomi konferencia végleges időpontja: 2011. június 9.,
tervezett programja:
 

10.00 Köszöntés; Dr. Rubovszky András a Széchenyi Társaság főtitkára
10.15 Pröhle Gergely államtitkár: Az EU magyar elnökség céljairól
10.45 Csombor Erzsébet igazgató (Komárom- Esztergom Megyei Levéltár): Miért Esztergom a konferencia helye?
11.00 Wojciech Kaliszewski: „A jog mint az állam és a polgár természetes szabadságának fundamentuma.” Értekezés Jędrzeja Zamoyski gondolatairól.
11.45 Ring Éva: Közös, magyar–lengyel felkelési tervek a 18. század végén  

12.15-13.30 Ebéd 

13.30 Horváth Attila: Gróf Széchenyi István politikai-jogi nézetei
14.00 Jerzy Snopek: Két reformer: Zamoyski és Széchenyi
14.30 Pelyach István: „A sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül…” Az 1830-31-es  lengyel  szabadságharc visszhangja a reformkori Magyarországon 

15.00-15.30 kávészünet 
15.30 Katona Tamás: Széchenyi István és a jobbágyfelszabadítás
16.00 Hermann Róbert: A Batthyány kormány lengyel politikája
16.30 Kovács István: Wladislaw Zamoyski a magyar szabadságharcban
17.00 Velkey Ferenc: ”A filozófia templárius lovagja” – Széchenyi István gróf megtalált hivatása és reformer szerepei
17.30 Zárszó 

17.40 Zongora hangverseny F. F. Chopin és LIsz Ferenc-est Szilasi Alex az ENSZ Chopin-nagykövete, Lengyelország Kulturális Lovagja közreműködésével

Szívesen fogadjuk a konferenciára való jelentkezéseket a logod@logod.hu emailcímen.
   

 

FELHÍVÁS A 

KÖZÖS CÉLOK, ÉRDEKEK, ÉRTÉKEK
(SZÉCHENYIEK ÉS ZAMOYSKIAK) 

C. KONFERENCIA TÁMOGATÁSÁRA


Továbbra is minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a konferencia mind Lengyelországban, mind Magyarországon megvalósulhasson, de a pályázat csupán a hazai rendezvényt segíti. Forrásaink egyébként is szűkösek, ezért továbbra is kérjük a Széchenyi-tisztelő társadalom tagjainak segítségét. Kérjük, hogy lehetőségeihez mérten adományaikkal támogassák a konferencia megvalósulását.


Ennek módjai:

1. Széchenyi-mű örökbefogadása
A művek a Széchenyi-cd-n szerepelnek, karakterszám szerint fogadhatók örökbe (1 karakter=1 forint);  a levelek kategória szerint 1000, 5000, 10 000 és 20 000 forintos
egyszeri díjjal fogadhatók örökbe; válogatási lehetőség itt.
2. A 25 000 forint fölötti adományát megköszönjük egy Borsos Miklós-Buday Miklós: Széchenyi István plakettel.
3. A 10 000 forint fölötti támogatását a
Blick magyar nyelvű Széchenyi-mű számozott hasonmás kiadványával tudjuk megköszönni.
4. Az esemény, vagy egy részének szponzorációja külön megegyezés szerint történhet.

Támogatási szándék esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot Buday Miklóssal, a Széchenyi Alapítvány elnökével a
szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu címen, vagy munkaidőben a +36 1 214-2453 telefonszámon, ahol a részletekről is szívesen tájékoztatjuk.

Nagyon köszönjük Körmendy Kinga és Egervölgyi Dezső jelentkezését, akik Széchenyi-levelek örökbefogadásával könnyítik az anyagi terheket és segítik a pályázat megvalósulását.


KÖSZÖNET AZ EMLÉKÉV KÖZREMŰKÖDŐINEK
Azoknak, akik az emlékévben szervezési, lebonyolítási munkálatokkal aktívan részt vettek, illetve akik a honlapunk aktualizálását és színesítését segítették események, információk, fotók stb. rendszeres megküldésével, egész éves közreműködésüket névre szóló oklevéllel vagy emléklappal köszöntük meg, melyeket az évzáró rendezvényen adtunk át a megjelenteknek.
Kérjük, tanulmányozza a következő listát, ahol a jelenleg még át nem adott oklevelek tulajdonosait betűrendben tesszük közzé. Ha Ön vagy ismerőse szerepel a névsorban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Az emléklapokat azok is igényelhetik, aki közösségben szervezett megemlékezést (pl. iskolai színjátszó kör, vetélkedő stb.), és a résztvevőket szeretné köszönteni. 

Magánszemélyek
Ács Tibor
Ádám Barnabás
Bális Katalin
Bánhegyi Ferenc
Bánhidy Vajk
Bartokos Alfréd
Basics Beatrix
Beck Tibor
Bicskei Éva dr.
Botos Máté dr.
Bugnics Mike Pál
Csombor Erzsébet
Ferch Magda
Fónagy Zoltán
Fülöp Tamás
Gémesi György dr.
Gergely András
Kedves Gyula dr.
Kereskényi Sándor
Kisgyörgy-Piroska Emese
Kiss Gábor
Kocsis Piroska
Kontsek Ildikó
Körmendi Kinga
Kőrösi Mária dr.
Kű Lajos
Láng István
Lőrincz Katalin
Marton Tamás
Mázi Béla dr.
Méhes Márton
Molnár Ágnes
Náray-Szabó Gábor
Oplatka András
Orosz István
Oroszi Sándor
Paálné Zerinváry Judit
Pálinkás József
Petrovics Sándor
Pletl Rita dr.
Prokopp Mária dr.
Rátkai Balázs
Rubold Ödön
Siklós Csaba
Simon Károly
Skála János
Smuk András dr.
Sólyom László
Stöckert-Kozák Annamária
Sudár Annamária
Szalay István dr.
Szokolay Sándor
Szőcs Péter
Szőllőssy Gábor
Sztanó László
Tölgyessy Zsuzsanna
Török Enikő
Várhidi Pál
Velkey Ferenc
Vörös Szabolcs 

Szervezetek
Magyar Katolikus Rádió
Nemzeti Vágta Kft.
Siófoki Széchenyi István Általános Iskola
Hadtörténeti Múzeum
GySEV Zrt.

Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu