Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 Széchenyi mint magánember - konferenciakötetA KÖTETRŐL

2011 novemberében a Logod Bt. gondozásában megjelent a Széchenyi mint magánember című kötet, mely
a tavalyi Széchenyi-emlékév egyik kiemelkedő eseményén, az Országos Széchényi Könyvtárban megrendezett Széchenyi István gróf, a magánember című konferencián elhangzott előadásainak tanulmányváltozatait tartalmazza.

A kötetben jeles kutatók kilenc tanulmánya tárja elénk Széchenyit, bemutatva őt azokban a helyzetekben, amikor nem felajánl, épít, teremt, alkot, tesz; hanem egyszerű ember: utazik, sportol, ír vagy olvas, megismerhetjük őt a szerelmes férfi, a gyermekeit nevelő apa, a barát szerepében is. 
Pelyach István történész, a kötet szerkesztője így vall: „Szükség van arra, hogy a köz előtt egy kicsit leszállítsuk arról a magaslatról, amelyre kortársai, a romantikus történetírás vagy olykor a politikai akarat emelte. Ez nem azt jelenti, hogy kétségbe vonnánk kivételes alkotói tehetségét, politikusi kvalitásait, sokkal inkább azt, hogy emberi, olykor gyarló emberi mivoltát is meg kell ismerni és ismertetni. Az „ember” mindig jobban érdekli az utókort, mint az utánozhatatlan „hős”. Az „embert” meg lehet érinteni, meg lehet érteni, azonosulni lehet vele vagy el lehet utasítani, hiszen hozzánk hasonlóan a földön jár, érzelmei vannak, s olykor még téved is.”TARTALOMJEGYZÉK

• FÁBRI ANNA: Széchenyi, az apa
• VELKEY FERENC: Széchenyi, a szerelmes (és a) férj. A Crescence-szerelem a Széchenyi-   diskurzusban
• FÓNAGY ZOLTÁN: Széchenyi, a társas lény. Romantikus barátságkultusz és egzisztencialista magány
• GERGELY ANDRÁS: Széchenyi, az író
• OPLATKA ANDRÁS: Az olvasó Széchenyi
• SZTANÓ LÁSZLÓ: Széchenyi, az utazó
• VELKEY FERENC: A keresztény perfektibilitás Széchenyi „sportemberi” motivációjában
• CSERHÁTI LÁSZLÓ GÁBOR: Széchenyi, a sportember
• CSORBA LÁSZLÓ: Széchenyi betegségéről
A kiadványt Pelyach István történész szerkesztette. 


A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában rendezett sajtótájékoztatón a jelenlévők igen jól fogadták az új Széchenyi-kötetet. MEGRENDELÉS


A kis példányszámban megjelent, B / 5 méretű, keménytáblás, sorszámozott, 160 oldalas kötet megrendelhető a kiadó webáruházában, illetve a logod@logod.hu elektronikus levélcímen. Megrendelésüket várjuk levélben (1534 BKKP Pf.: 56.) és faxon (+36 1 225-7764) is.

A könyv személyesen is megvásárolható a Logod Bt.-nél (Budapest, I. Logodi u. 49.).

Ára: 2 800 forint (+ postaköltség).

Bővebb információ a +36 1 214-2453 telefonszámon, vagy a fenti elérhetőségeken kérhető.


Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu