Az Országos Széchenyi Kör sajtóközleménye

 

 

Az Országos Széchenyi Kör harminc éves fennállása óta, több ezer önzetlen tagja segítségével rengeteget fáradozott azon, hogy Széchenyi István élete és munkássága ismerté váljon belföldön és külföldön egyaránt. Könyvek, szobrok, emléktáblák, vetélkedők, táborok, konferenciák, kiállítások fémjelzik e tevékenységet az egész országban és a határainkon túl is.

 Az Országos Széchenyi Kör 2013. február 02-án Nagycenken tartotta elnökségi ülését. A megbeszélésen többek között foglalkozott a Széchenyi István Közérdekű Muzeális Kiállítóhely sorsával.

Az Országos Széchenyi Kör, több mint egy évtizede aggódva figyeli a Széchenyi István Emlékmúzeum folyamatos leépülését. Többszöri hivatalos jelzésünk ellenére a nagy múltú intézmény eljutott abba az állapotba, hogy se telefonja, se internet elérhetősége nincs, önálló honlappal nem rendelkezik, több éve nincs önálló vezetője és ma egyetlen szakember sem dolgozik Nagycenken. A folyamatos leépülést mutatja a látogatószám csökkenése, a kiállítások minőségi romlása, valamint a múzeumpedagógiai és szakmai programok teljes hiánya. A nagycenki múzeum mára  nem tölti be a régióban tudományos kulturális központ szerepét, mint ahogy azt tette a 80-as 90-es években.

Az Országos Széchenyi Kör bizakodva tekint a fenntartó váltása kapcsán Magyar Nemzeti Múzeumra.  Csorba Lászlóval az intézmény főigazgatójától történt személyes találkozásunk alkalmából kértük, hogy mielőbb induljon meg a nagycenki kastélymúzeum szellemi és anyagi rehabilitációja.

Ezekhez az alábbiak szükségesek:

1.     Elkerülhetetlen, hogy önálló, helyben dolgozó és ne kijáró vezetője legyen az intézménynek.

2.     Elkülönített költségvetéssel és részben önálló gazdálkodással rendelkezzen a múzeum.

3.     Mielőbb jöjjenek létre azok a kommunikációs és turisztikai eszközök, amelyek a működés elengedhetetlen feltételei.

4.     A helyi önkormányzat, az Országos Széchenyi Kör és más civil szervezetek bevonásával készüljön stratégiai program az intézmény működtetésére.

Bízunk abban, hogy Csorba László úr a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, akiről tudjuk, hogy Széchenyi életének és munkásságának elkötelezett kutatója, mielőbb konkrét lépéseket tesz a nagycenki Széchenyi kiállítóhely fejlődése érdekében.

2013. február 2.

Országos Széchenyi Kör elnöksége


Webfejlesztés: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight